Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Cevâmi' Nedir? Cevâmi' Hakkında Kısaca Bilgi

Cevâmi' Terimi Hakkında Bilgiler

Cevâmi'Hukuk Terimi Olarak Cevâmi':
camiler; mescitler; toplanılan yerler

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Teessüs: kuruluş; kurulma; yapılma; yapılanma devam et

  box Harâc-ı mukaseme: arâzî-i hâriciyye mahsullerinden onda birden yarısına kadar alınan vergi devam et

  box Kabul: İcabın karşı tarafça olumlu biçimde cevaplandırılması. devam et

  box Abrama: Deniz taşıtlarını yönetme. devam et

  box Çevre Hukukunun Ana İlkeleri: Sürdürülebilir kalkınma, ihtiyat ilkesi, kirleten öder ilkesi, entegrasyon ilkesi, önleme ilkesi ve katılım ilkesi çevre hukukunun temel ilkelerini ol devam et

  box İfrat: Herhangi bir konuda aşırı gitme, aşırılık devam et

  box Yönetim planı: Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre anagayrimenkulün yönetimini düzenleyici hükümler içeren ve bütün kat maliklerini bağlayan sözleşme devam et

  box Lehtar: Senet üzerinde adı yazılı olan kişi. Hamiline veya emrine yazılı senetlerde ise lehtar senedi elinde bulunduran ya da emrinde tutan kişidir devam et