Eğitim Sitesi

Cerh Nedir? Cerh Hakkında Kısaca Bilgi

Cerh Terimi Hakkında Bilgiler

CerhHukuk Terimi Olarak Cerh:
Bir düşünce, inanç veya iddiayı çürütme, yaralama.

 

CerhKur’an-ı Kerim Terimi Olarak Cerh:
Bir hadis ravisinin temel inanç esasları, dini sorumluluklarını yerine getirme ve duyup öğrendiği hadisleri başkalarına aynen rivayet etme bakımından bir kusurunun ve yanlışının bulunması.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Tazyik: Baskı, sıkıştırma, zorlama, baskı tatbik etme, darlaştırma. devam et

  box Tesmiye: ad koyma; isimlendirme; belirleme devam et

  box İbra: Aklanma; temize çıkma; aklama; temize çıkarma Alacaklının, borçlusunda bulunan alacağından tamamen veya kısmen vazgeçmesi devam et

  box Tadât: sayma; sayılma; sayım devam et

  box İcareteynli vakıf: İvedili ve süreye bağlı kira sözleşmesi olan vakıf mallar devam et

  box Teferruat: ayrıntı; bölgesel töreye (örfe) veya malikin açık isteğine göre, bir şeyin işletilmesi veya korunması veya ondan ya devam et

  box Cevâmi': camiler; mescitler; toplanılan yerler devam et

  box Cism-i câmid: cansız cisim devam et