Eğitim Sitesi

Cereyan Nedir? Cereyan Hakkında Kısaca Bilgi

Cereyan Terimi Hakkında Bilgiler

CereyanHukuk Terimi Olarak Cereyan:
Bir şeyin gelişme, olma durumu

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Matrah: Bir verginin miktarını belirtmek için esas alınan değer. devam et

  box Sây: emek; çalışma devam et

  box Islahevi: Suç işleyen çocukları ıslah etmek, eğitmek ve topluma kazandırmak amacıyla açılmış kurum, ıslahhane. devam et

  box Vâki: Vuku bulan, olan, olmuş. devam et

  box Vekil: Vekalet sözleşmesi gereği, müvekkil tarafından ve onun adına işlem yapmakla yetkilendirilen kişi. devam et

  box Mübeyyin: gösterir devam et

  box Yüz Kızartıcı Suç: Utanç verici, insanlık onuruna yakışmayan suç ; "Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlar" devam et

  box Kolluk: Soruşturma işlemlerini yapan ve kanunlarda belirtilen güvenlik görevlileri. devam et