Eğitim Sitesi

Cenup Nedir? Cenup Hakkında Kısaca Bilgi

Cenup Terimi Hakkında Bilgiler

Cenupİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Cenup:
Güney.

 

CenupTarih Terimi Olarak Cenup:
Güney

 

CenupHukuk Terimi Olarak Cenup:
Güney

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Sine: Göğüs. devam et

  box Mavna: Osmanlı donanmasında çektiri türünden bir gemi. devam et

  box Emperyalizm: Bir milletin sömürü temeline dayanarak başka bir milleti siyasi ve ekonomik egemenliği altına alıp yayılması veya yayılmayı istemesi, yayılmacılık, ya devam et

  box Manda: 1- 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kimi az gelişmiş ülkeleri, kendi kendilerini yönetecek bir düzeye eriştirip bağımsızlığa kavuşturuncaya dek Uluslar Birl devam et

  box Pakt: Antlaşma. İki veya daha çok devletin saldırmazlık, savaşta ittifak gibi konularda üstlenmelerini belirttikleri belge. devam et

  box Propaganda: Bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla söz, yazı vb. yollarla gerçekleştirilen çalışma. devam et

  box Ataşemiliter: Bir ulusun yabancı ülkelerdeki elçiliklerinde görevli askerî uzman. devam et

  box Harbiye Nezaret: Osmanlı Devleti'nde Millî Savunma Bakanlığı. devam et