Eğitim Sitesi

Çembersel Permütasyon Nedir? Çembersel Permütasyon Hakkında Kısaca Bilgi

Çembersel Permütasyon Terimi Hakkında Bilgiler

Çembersel PermütasyonMatematik-Geometri Terimi Olarak Çembersel Permütasyon:
Bir kümenin elemanlarının bir çember üzerindeki sıralanma biçimlerinden her birisi.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box Çokgen: 1-Üç veya daha fazla doğru parçasının(kenarlarının) birleşimi ile oluşan basit kapalı bir eğri. 2-Herhangi üçü bir doğru üzerinde bulunmayan noktaları devam et

  box İç Açı: 1- Herhangi iki doğruyu üçüncü bir doğru kestiğinde, bu doğruların arasında ve kesenin farklı yanlarında olan açılar. 2- Köşesi çemberin bir iç nok devam et

  box Vektör Uzayının Boyutu: Vektör uzayının tabanındaki elemanlarının sayısı. devam et

  box Terim: Bir bilim dalı içerisinde özel anlamı olan kelimelere denir. 1.Toplama ve çıkarma işlemlerinde toplanan veya çıkan sayılardan her biri. 2.Cebirsel devam et

  box Simetri: Eksen olarak alınan bir doğrudan, benzer noktaları karşılıklı olarak aynı uzaklıkta bulunan iki benzer parçanın birbirine göre durumu. devam et

  box Fonksiyonun Grafiği: Fonksiyona ait ikililerin analitik düzlemde meydana getirdiği şekil. devam et

  box Karakteristik: Bir sayının onluk logaritmasının tam kısmı. devam et

  box Dönel Cisim: Düzlemsel bir bölgenin bir doğru etrafında 360 dönmesiyle oluşan cisim. devam et