Eğitim Sitesi

Çelişmezlik İlkesi Nedir? Çelişmezlik İlkesi Hakkında Kısaca Bilgi

Çelişmezlik İlkesi Terimi Hakkında Bilgiler

Çelişmezlik İlkesiFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Çelişmezlik İlkesi:
Bir önermenin aynı koşullar ve aynı zaman içinde hem doğru hem de yanlış olamayacağını belirten mantık ilkesi.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Tahsis: Bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırma. devam et

  box Fizik Antropoloji: İnsanın biyolojik yapısında meydana gelen değişmeleri, ırkların kökenini inceler. devam et

  box Paradigma: 1. Birbiriyle yarışan farklı bilimsel yöntem, varsayım, yaklaşım ya da kuramları içeren çerçeve. 2. Genel olarak, ideal bir durum ya da örnek, bir devam et

  box Düalizm (ikicilik): Materyalizmle idealizm arasında bir uzlaşma çabasıdır. Descartes'a göre varlık madde ve ruh olmak üzere iki cevherden oluşur. Ruhun işlevi düşünmek, m devam et

  box Tutum: Bireyin, bir durum, olay veya nesne karşısındaki olumlu ya da olumsuz vaziyet alma eğilimi. devam et

  box Doğrulanabilirlik-Yanlışlanabilirlik: Deney, gözlem ya da diğer bilimsel yöntemlerle sınama yolu bir önerme ile ilgili olarak doğru yada yanlış yargı verebilme devam et

  box Sistemlilik: Belli bir yöntem-yol ile elde edilmiş olma (Örn bilimsel felsefi, dini bilgi sistemlidir.) devam et

  box Revizyon: Yeniden gözden geçirip düzeltme. devam et