Eğitim Sitesi

Celep Nedir? Celep Hakkında Kısaca Bilgi

Celep Terimi Hakkında Bilgiler

CelepOsmanlıca Terimi Olarak Celep:
İstanbul'un et ihtiyacını karşılayan tüccarlar.

 

CelepYöresel-Bölgesel Terimi Olarak Celep:
Besi hayvanlarının sürüsü (Erzurum)

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Vakıf: Bir hizmetin sürekli yapılabilmesi için belli koşullarla resmi bir yoldan herhangi bir kimse tafından bırakılan mülk yada para. İlgili hizmet bu mülk devam et

  box Tuğra: 1- Padişahın adının yazılı bulunduğu ve karmaşık yazı tekniği ile yazılmış olan sembol. 2- Osmanlı Padişahlarının imza yerine kullandıkları özel bi devam et

  box Gümrük Emini: Gümrüklerin hesap işlerine bakan yönetici. devam et

  box Müsadere: Osmanlı Devletinde her hangi bir kişiye ait mallara padişah adına el konulması. devam et

  box Mültezim: Devlete ait bir yerin gelirini açık arttırma ile üzerine alan kimse. devam et

  box Alaca Bayrak: Yeniçerilerin süvari kısmını teşkil eden ve "ebna-i sipahiyan" ismini alan altı bölükten dördüne ayrıca verilen isimdi. Bu dört bölük "ulûfeciyan-ı ye devam et

  box Risale: Belli bir konuya ayrılmış hacimce küçük kitap, mektup, broşür. devam et

  box Ahz-u kabz: Her iki sözcük, almak anlamına gelir. devam et