Eğitim Sitesi

Celcius sıcaklığı Nedir? Celcius sıcaklığı Hakkında Kısaca Bilgi

Celcius sıcaklığı Terimi Hakkında Bilgiler

Celcius sıcaklığıFizik Terimi Olarak Celcius sıcaklığı:
Suyun donma ve kaynama noktaları arasının 100 eşit parçaya bölünmesini ifade eden sıcaklık skalası.

 

  Benzer Fizik Terimleri:

  box Atom Numarası: Atomun çekirdeğindeki toplam proton şayisi veya atomun nötr durumundaki toplam elektron şayisi. Bu numarası atomun periyodik çizelgedeki yerini tanıml devam et

  box Merkezkaç kuvvet: Dönen sistemlerde, sistem içindekileri etkileyen sanki kuvvet. Dönen sistem içindeki bir cisme etki eden kuvvet dönme eksenine dik ve yarıçap doğrultu devam et

  box Yer çekim dalgası: Bir kütlenin ivmeli hareketinden dolayı ortaya çıkan dalga. devam et

  box İç enerji: Bir nesnenin toplam mikroskobik enerjisi. Bu enerji atom ve moleküllerin ötelenmelerinden, dönmelerinden, titreşim yapmalarından ve moleküler bağlarda devam et

  box Nötrino: Nötrol lepton; yüklü leptonlardan herbiri (elektron, müon, ve tau). devam et

  box Termodinamiğin sıfırıncı yasası: A ve B nesneleri C nesnesi ile termodinamik dengede ise A ve B kendi başlarına da termodinamik dengededir. devam et

  box Öz Direnç: Bir iletkenin birim uzunluk ve birim kesitinin direnci. devam et

  box Bernoulli Prensibi: Bir sıvının akış hızı artıkça uygulayacağı basıncın azalacağını ifade eder. devam et