Eğitim Sitesi

Çekirdek Reaksiyonu Nedir? Çekirdek Reaksiyonu Hakkında Kısaca Bilgi

Çekirdek Reaksiyonu Terimi Hakkında Bilgiler

Çekirdek ReaksiyonuKimya Terimi Olarak Çekirdek Reaksiyonu:
Bir atomun çekirdeğinde meydana gelen değişmeler, Radyoaktif veya nükleer reaksiyonlar olarak da bilinir.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Gay-Lassac Yasası: Sabit hacimdeki bilirli bir miktar gazın basıncı, mutlak sıcaklıkla doğru orantılı olarak değişir. devam et

  box Yükseltgenme Tepkimesi: Molekül veya iyondaki atomların yükseltgenme sayısını arttıran tepkime. devam et

  box Bazik Tamponlar: Bir zayıf bazla tuzunun karışımından oluşan çözeltilere bazik tampon çözeltileri denir. devam et

  box s-bloku: Periyodik tablonun sol tarafında metal atomların oluşturduğu blok. devam et

  box Enzim: Canlı bünyesinde gerçekleşen kimyasal tepkimeleri hızlandıran bileşik. Canlı hücrelerde üretilen organik katalizörler. devam et

  box Atom Numarası (Z): Bir atomun çekirdeğindeki proton sayısıdır. Yada nötr bir atomda çekirdeğin etrafındaki toplam elektronların sayısına eşittir. devam et

  box Birinci İyonlaşma Enerjisi: Gaz halindeki bir atomdan en gevşek tutulan elektronun uzaklaştırılması için gereken minimum enerjidir. devam et

  box Tek dişli ligand: Metal atomuna tek bir atom ile bağlanan ligand. devam et