Eğitim Sitesi

Cedid Nedir? Cedid Hakkında Kısaca Bilgi

Cedid Terimi Hakkında Bilgiler

CedidYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Cedid:
Eski kâğıtlardan birinin adıdır. Kâğıdın başında Arap harfleriyle ve soğuk damga ile "eser-i cedit" yazılı olduğu için bu adı almıştır.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Teşrifat: Yazıda harflerin, yerli yerinde ve tehir yapılmaksızın kullanılması. devam et

  box Torba: Ciltçilik terimi. Kitap kapları taşlanırken derinin yapıştırılmasından önce, kitabın üzerine iki tarafa konulup uç tarafı kitabin kalınlığına göre yap devam et

  box Tarrâh: Süslemeli desen çizen sanatkâr. Eskiden resim yapanlara, özellikle bahçe resmi yapanlara verilen addır. devam et

  box Dal: Tezhip motifi. Levhaların köşelerine yapılan çiçek demetine verilen ad. devam et

  box Yumurta Akı Aharlı (Aherli): Eskiden Türkiye'ye hariçten gelen kâğıtlar ham olarak yollanırdı. Âdeta emici bir kâğıt gibidir. Terbiye edilmeden kullanılamaz. Bu maksatla kâğıtları devam et

  box Celi-Nüvis: Celî yazıyı güzel yazan sanatçı; büyük yazı yazan. devam et

  box Saykallı: Yüzeyi parlatılmış kâğıt. devam et

  box Çaharkuşe (Çâr Kuşe) Cilt: Kenarları yaklaşık birer santim, eninde deri ile çevrilmiş, ortası ebru, kumaş veya kâğıt kaplı cilt. II. Beyazıt devrinde ciltlenmiş kitaplar genelli devam et