Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Cebri satım Nedir? Cebri satım Hakkında Kısaca Bilgi

Cebri satım Terimi Hakkında Bilgiler

Cebri satımHukuk Terimi Olarak Cebri satım:
Malikinin isteğine bakılmaksızın, resmi makamlar tarafından yapılan satım

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mücbir Sebep: 1- Herhangi bir kimse tarafından alınacak önlemlere karşı, önüne geçilmesi olanaksız, borcun yerine getirilmesine engel, borçlunun iradesi dışında bek devam et

  box Dava Hakkı: Bir kimsenin devletin bağımsız ve tarafsız yargı organlarına, yani mahkemelere başvurarak hakkının elde edilmesi. devam et

  box Rayiç: sürüm değeri; geçerli olan devam et

  box Tedabir: tedbirler önlemler devam et

  box Müktesep: Kazanılmış kazanılmış hak devam et

  box Cevher: maya; öz; değerli taş; elmas devam et

  box Bilirkişi: Çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda düşüncesine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, eksper. devam et

  box Mahkumiyet: mahkûmiyet - Hüküm giymiş olma durumu, Hüküm giyilen süre devam et