Eğitim Sitesi

Cebelü (Cebeli) Nedir? Cebelü (Cebeli) Hakkında Kısaca Bilgi

Cebelü (Cebeli) Terimi Hakkında Bilgiler

Cebelü (Cebeli)Osmanlıca Terimi Olarak Cebelü (Cebeli):
Dirlik sahiplerinin sefer sırasında götürmekte zorunlu oldukları atlı asker.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Ak Akça: Eskiden gümüş para hakkında halk tarafından kullanılan bir tabirdi. Gümüş akça beyaz olduğu için bu tabir meydana çıkmıştı. Sonraları terim haline gel devam et

  box Harç: Resmi işlerde devlet veznesine ödenen para. devam et

  box Tedris Görevi: Eğitim-Öğretim görevidir.Bu görevi müderris, muâllim gibi kişiler yürütürdü. devam et

  box Fetih: Bir bölgeyi veya ülkeyi savaşarak almak. devam et

  box Maksem: Su dağıtma sandığı ve lüleler yardımıyla suyun çevredeki çeşmelere ve diğer yapılara dağıtımının yapıldığı yer. devam et

  box Celep: İstanbul'un et ihtiyacını karşılayan tüccarlar. devam et

  box Derviş: Tarikatlardan birine bağlı olan ve tekkede çile ile uğraşan, giyim ve yaşayışında tarikatının adetlerini güden kişi. devam et

  box Malkoç: Osmanlılarda akıncılar ocağının komutanı. devam et