Eğitim Sitesi

Cebehane Nedir? Cebehane Hakkında Kısaca Bilgi

Cebehane Terimi Hakkında Bilgiler

CebehaneTarih Terimi Olarak Cebehane:
Savaş silâh araç ve gereçlerinin muhafaza edildiği yer. amanla cephane şeklini almıştır.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Ziggurat: Tepeye doğru gidildikçe daralan üst üste bir Mezopotamya kökenli dinsel yapı. Çok katlı Sümer tapınağı. devam et

  box Biblos (Byblos): Lübnan'da eski bir liman kentidir. Dünya'nın en eski yerleşim birimlerinden biridir. devam et

  box Ari: İran'dan geçerek Kuzey Hindistan'a yerleşen halk veya bu halktan olan kimse. Hint-Avrupa dil ailesinin Hint-Iran grubuna verilen ad. devam et

  box İltihak: Bir bölgenin ya da ülkenin kendi isteği ile başka bir devlete katılması. devam et

  box Sanskrit: Hint- Avrupa dilleri öbeğinden olan, klasik Hint din ve yazın dili. devam et

  box Telhis: Sadrazamın, bir sorunu kendi düşünceleriyle birlikte özet olarak yazıp padişaha sunduğu kâğıt. devam et

  box Gerilla: Özellikle siyasal bir amacı olan, siyasal bir örgütten güç alan ve örgütün amacını silahlı eylemlerle gerçekleştirmeye çalışan, genellikle sivil kimse devam et

  box İlk Çağ: Yazının bulunmasıyla başlayıp (M.Ö. 4000-3500) Batı Roma İmparatorluğunun yıkılışına kadar sürer. En uzun süren çağ olarak bilinir. devam et