Eğitim Sitesi

Cebehane Nedir? Cebehane Hakkında Kısaca Bilgi

Cebehane Terimi Hakkında Bilgiler

CebehaneTarih Terimi Olarak Cebehane:
Savaş silâh araç ve gereçlerinin muhafaza edildiği yer. amanla cephane şeklini almıştır.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box İttifak: Uyuşma, birlikte hareket etmek üzere anlaşma, sözleşme. devam et

  box Dünyanın Yedi Harikası: Güzelliği ve görkemiyle insanlarda hayranlık uyandıran İlkçağ yapıtlarıdır. 1. Rodos Heykeli, 2. Babil'in Asma Bahçeleri, 3. Zeus Heykeli, 4. Mı devam et

  box Dergah: Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve törenler yaptıkları yer, tekke. devam et

  box Tat: Türklerin egemen oldukları terlerde yaşayan İranlı, Kürt ya da Arap soyundan olan kimselere ya d atopluluklara verilen ad. devam et

  box Baltacı: Padişah sarayının dış hizmetlerinde kullanılan görevlilere verilen unvan. devam et

  box Devrimcilik: Dil devriminin ilk yıllarında inkılapçıık daha sonraki yıllarda ihtilalcilik olarak kullanılmıştır. Bir toplumun önemli kurumlarını kıs devam et

  box Yargıtay: Mahkemelerce verilmiş olan yargıların yolunca olup olmadığını denetleyen yüksek yargı kurulu. devam et

  box Katolik Kilisesi: Roma Kilisesinin kendisine verdiği addır. Hristiyanlığın en büyük koludur. Sözcük anlamı evrenseldir. Vatikan'da bulunan papa dinsel önder durumun devam et