Eğitim Sitesi

Cebe Nedir? Cebe Hakkında Kısaca Bilgi

Cebe Terimi Hakkında Bilgiler

CebeTarih Terimi Olarak Cebe:
Savaşla ilgili silâh ve araçlar. Mühimmat.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box İdadi: Bugünkü liselere denk olan, 1883 yılında açılan ve öğrencileri yüksek öğrenime hazırlayan okuldur. Buraya girebilmek için ortaokul dengi devam et

  box İlahiyat (Tanrı bilim-Teoloji): Dinleri ve tanrıyı konu alan bilim dalıdır. Özellikle dünyayı tanrı kavramıyla bağıntılı olarak açıklamaya ve yorumlamaya çalışı devam et

  box İcazet: 1- Izin. 2- Onay, onaylama. 3- Diploma. devam et

  box Sefaretname: Büyükelçilerin gezi notları. devam et

  box Batılıcılık: İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra ortaya çıkan, Osmanlı Devleti'nin Batılı devletlerle bütünleşmesi gerektiğini savunan düşüncedir.Bu düşünceyi savu devam et

  box Mizbah: Eski çağlarda, dinî törenlerde Tanrıya kurban sunulan yer. devam et

  box Harabat: İçkili eğlence yeri, meyhane. devam et

  box Manifesto: 1.Bildiri. 2.Bir yük gemisinde bulunan ticaret mallarını gösteren ve kaptan tarafından yükün boşaltılacağı liman gümrük yönetimine verilen bildirge. devam et