Eğitim Sitesi

Çavuş Nedir? Çavuş Hakkında Kısaca Bilgi

Çavuş Terimi Hakkında Bilgiler

Çavuşİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Çavuş:
Onbaşıdan sonra gelen ve görevi manga komutanlığı olan erbaş.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Bühtan: Kara çalma, iftira. devam et

  box Halife: 1. Hz. Muhammed'in vekili olarak Müslümanların imamlığını ve din koruyuculuğunu yapmakla görevli kimse. 2. Hükümdar. 3. Osmanlı padişahlarının k devam et

  box Vakum: 1- Havası alınmış. 2- Basıncı düşürülmüş. devam et

  box Müsavat: Eşitlik, denklik. devam et

  box Azınlık (Ekalliyet): İçinde yaşadıkları toplumda nüfusun büyük bir bölümünü oluşturan dil, din gibi etnik köken gibi özellikleriyle farklı olan kesim. devam et

  box Parlamento: Başlıca görevi kanun yapma(yasama), devlet bütçesini çıkarma, hükümeti denetleme olan ve üyeleri halkoyu ile belirli bir süre için seçilen meclis. devam et

  box Katafalk: Önünden geçilerek kendisine saygı gösterilmek istenen ölünün tabutunun konulması için yapılmış yüksek yer. devam et

  box Panislamizm: Bütün Müslümanları aynı yönetim altında toplama amacını güden politik akım ve hareket. devam et