Eğitim Sitesi

Casus Belli Nedir? Casus Belli Hakkında Kısaca Bilgi

Casus Belli Terimi Hakkında Bilgiler

Casus BelliHukuk Terimi Olarak Casus Belli:
Savaş nedeni, savaş gerektiren olay

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Ceza şartı: ceza koşulu; alacaklının zararını karşılama şartı devam et

  box Davalı: Davalı tarafından kendine karşı dava açılan kişi. devam et

  box Muahhar: sonraya bırakılmış; tehir edilmiş; sonraki devam et

  box Malen Sorumlu(luk): Cezai yönden değil malvarlığı ile sorumlu(luk). devam et

  box Düplik Dilekçesi: Davalının davacının replik dilekçesine verdiği cevap. devam et

  box Muvakkat: geçici; süreksiz devam et

  box Meşruten Tahliye: Özgürlüğü bağlayıcı cezanın bir bölümünü iyi hal ile geçiren hükümlünün, şartlara uymaması durumunda yeniden hapsedilmesi şartıyla salıverilmesi devam et

  box Tefhim: verilmiş olan kararın veya hükmün,duruşmada hazır bulunan taraflara yargıç tarafından sözle bildirilmesi devam et