Eğitim Sitesi

Cari Fiyat Nedir? Cari Fiyat Hakkında Kısaca Bilgi

Cari Fiyat Terimi Hakkında Bilgiler

Cari FiyatHukuk Terimi Olarak Cari Fiyat:
Bir malın satışında ilan veya fiyat listesi veya etiket ile umuma arz olunan veya ticaret odalarıyla belediyeler ve borsalar gibi salahiyetli yerlerce tesbit edilen fiyat.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Devletler Özel Hukuku: Kişilerle devlet arasındaki bağı (tabiyeti), bir ülkede yabancıların sahip olduğu hakları ve çeşitli ülke devam et

  box Gümrük Kolcusu: Gümrüklerce gözaltında bulundurulması gerekli görülen eşya ve yolcularla beraber bulunmak, tartı, sayım ve muayene memurlarına yardım etmek vb. işlerl devam et

  box Fuhûş: haddini aşma; kötülük; namusa aykırı hareket; fuhuş devam et

  box Hulûl: (hulul) - gelip çatma; girme; borcun vadesinin gelmesi (hululu vade) devam et

  box Mağdur: Haksızlığa uğramış devam et

  box Kamu Düzeni: Bir ülkedeki kurum ve kuralların, devletin güvenliğini, kamu hizmetlerinin iyi işlemesini ve bireyler arasındaki ilişkilerde huzuru, hukuk ve ahlak ku devam et

  box Edim: Aralarındaki borç ilişkisi dolayısıyla alacaklının isteyebileceği, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü bulunduğu bir davranış biçimi. devam et

  box Rayiç: sürüm değeri; geçerli olan devam et