Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Cari Fiyat Nedir? Cari Fiyat Hakkında Kısaca Bilgi

Cari Fiyat Terimi Hakkında Bilgiler

Cari FiyatHukuk Terimi Olarak Cari Fiyat:
Bir malın satışında ilan veya fiyat listesi veya etiket ile umuma arz olunan veya ticaret odalarıyla belediyeler ve borsalar gibi salahiyetli yerlerce tesbit edilen fiyat.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mükellef: yükümlü; ödevli; görevli devam et

  box Aciz vesikası: Alacaklı alacağının tamamını alamamışsa kalan miktar için kendisine verilen vesika (İİK 143) devam et

  box Münhasır: ..ye özgü; ..ye ayrılmış; ..ye mahsus; sınırlanmış; ayrılmış devam et

  box Soruşturma İzni: Haklarında belirli durumlarda soruşturma amirin iznine tabi kişiler hakkında verilen izin. devam et

  box Muhkem kaziye: kesin hüküm devam et

  box Defter-i hakanî idaresi: eskiden taşınmaz mala ilişkin tasarruf işlemlerinin kayıt ve tescil edildiği daire devam et

  box Arâzi-i metrûke: halkın gereksinimi ve kullanımı için terk edilen arazi devam et

  box Muntazır: bekleyen; gözetleyen devam et