Eğitim Sitesi

Caput Mundi Nedir? Caput Mundi Hakkında Kısaca Bilgi

Caput Mundi Terimi Hakkında Bilgiler

Caput MundiArkeoloji Terimi Olarak Caput Mundi:
Latince'de dünyanın başkenti anlamına gelen sözcük.

 

  Benzer Arkeoloji Terimleri:

  box Diazoma: Tiyatro oturma sıralarını ayıran yatay geçitlere verilen ad. devam et

  box Taş Dikit (Paye): Antik Çağ'da binalarda 'yapı örme' tekniğiyle yapılmış düşey taşıyıcıya verilen ad. devam et

  box Abakus: Sütun başlıklarının en üstünde yer alan taş levhaya verilen ad. devam et

  box Aydınlık Feneri: Örtülü iç mekanlara ışık sağlamak için düzenlenmiş bölüm. Genellikle kubbe ya da çatının ortasında daha yüksek ve etrafı camekanlı ışıklık. devam et

  box Kolonad (Stoa ya da Portiko): Önünde sütunların bulunduğu üstü örtülü uzunlamasına salon. devam et

  box Mezar Steli: Mezar taşı. Yüksekliği eninden uzun, dik bir biçimde zemine yerleştirilen taştan levhaya verilen addır. Her çağda ve her bölgede ayrı tip özellikler g devam et

  box Relik: Din büyüklerinden ya da azizlerden kalan kutsal eşyalar ve kutsal emanetler için kullanılmış sözcük. devam et

  box Lavagetas: Akha krallarının yardımcılarına verilen ad. devam et