Eğitim Sitesi

Çapraz Sahın Nedir? Çapraz Sahın Hakkında Kısaca Bilgi

Çapraz Sahın Terimi Hakkında Bilgiler

Çapraz SahınSanat Terimi Olarak Çapraz Sahın:
Kiliselerde orta ve yan sahınları koronun önünde dikey olarak kesen nef.

 

  Benzer Sanat Terimleri:

  box Somaki: Osmanlı literatüründe bezeme amacıyla ya da sütun olarak kullanılan, renkli, cilalanması güç ve sert taşların genel adı. devam et

  box Kubbe Ayağı: Kubbeyi taşıyan ayaklardan her biridir. devam et

  box Biçim Bozma: Özellikle güzel sanatlarda, fotoğrafta (fotoğrafçılık) ve dansta verilerini doğadan alan ve belirli normların ya da normal (olağan) biçimlerin bulundu devam et

  box Arkeoloji: 1. Kazı bilim (Yunanca arkheos (eski) ve logos (bilim) kelimelerinin birleştirilmesiyle türetilmiş bir kelimedir ve "eskinin bilimi" anlamını taşır.) devam et

  box Proporsiyon: Oran, nispet. Bir parçanın diğer parçaya ya da bütüne olan bağlantısı. devam et

  box Canlı Model: Canlı hayvan ve insan vücudunun resme konu olarak seçilmesi. devam et

  box Deformasyon: 1- Biçim bozma. Bir sanat yapıtında betimlenen figürlerin belli yerlerinin figürü tanınmama derecesine vardırmadan bozulmaya uğratılması. Batı sanatın devam et

  box Dışavurumculuk (Expressionizm): XX. Yüzyılın başlarında izlenimciliğe tepki olarak ortaya çıkan ve sanatçının duygularını renklerle ya da deformasyon yoluyla belirtmesini amaçlayan a devam et