Eğitim Sitesi

Canlı (Biyotik) Çevre Nedir? Canlı (Biyotik) Çevre Hakkında Kısaca Bilgi

Canlı (Biyotik) Çevre Terimi Hakkında Bilgiler

Canlı (Biyotik) ÇevreZiraat (Tarım) Terimi Olarak Canlı (Biyotik) Çevre:
Yaşayan organizmanın insan, bitki, hayvan ve mikroorganizmalardan oluşan çevredir.

 

  Benzer Ziraat (Tarım) Terimleri:

  box Sert Mısır: İri taneli ve küçük taneli olmak üzere iki alt gruba ayrılan 1000 tane ağırlığı 100-700gr arası değişen, yurdumuzda mısır çeşitleri içinde en fazla ür devam et

  box Çelik: Bitkinin kök, gövde, sap, dal, ve yaprak gibi bölümlerinden kesilen ve yeniden köklenme yeteneği taşıuyan canlı parçalardır. devam et

  box İşçi Sigortası: İşçilerin yaşlılık, hastalık vs. gibi bedensel güçsüzlük durumlarında aç kalmamaları için yasalarla kurulan sigorta. devam et

  box İstatistik: Olguların sayıca tekrarından onların nedenlerini çıkaran bilim dalı. devam et

  box Taşeron: Bir işi belli bir sürede belli bir fiyatla üstüne alan müteahhit, müteahhide hizmet eden müteahhit. devam et

  box İzole: Yalıtılmış. devam et

  box İrsaliye: Karayolunda yapılan nakliyat için eşyayı gönderen tarafından iki nüsha olarak tanzim edilen ve nüshalardan biri gönderen, diğeri nakliyeci tarafından devam et

  box Makta Kesit Aleti: Makarnalık buğdaylarda züccaci tane tespitinde kullanılan ve buğday tanelerini enine kesen bir alet. devam et