Eğitim Sitesi

Canîb-i beytülmal Nedir? Canîb-i beytülmal Hakkında Kısaca Bilgi

Canîb-i beytülmal Terimi Hakkında Bilgiler

Canîb-i beytülmalHukuk Terimi Olarak Canîb-i beytülmal:
hazine tarafı

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Muhtar: özerk; bağımsız; köyde devlet işlerini gören köyün başı devam et

  box Adalet Divanı: Devletler arasındaki birtakım hukuk anlaşmazlıklarına bakan ve merkezi La Haye'de bulunan uluslararası mahkeme. devam et

  box Kazuistik: Önceden görülebilecek sorunları belirleyip bunlara ilşkin ayrıntılı çözüm üretme (juristische kasuistik = her hadiseyi hususiyeti zaviyesinden kavrama devam et

  box Hârîm: başkasının giremeyeceği,girilmesine izin verilmeyen ev bölümü; harem devam et

  box İmtina: Kaçınma; çekinme devam et

  box Tevarüs: bir kimseden miras kalma; mirasa konma; kalıtım yoluyla birinden diğerine geçme devam et

  box Müşterek: Pay üzerinde tasarruf edilebilen ortaklık hali. devam et

  box Bariz: açık; göze çarpan; belirgin devam et