Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Çanakkale Savaşları Nedir? Çanakkale Savaşları Hakkında Kısaca Bilgi

Çanakkale Savaşları Terimi Hakkında Bilgiler

Çanakkale SavaşlarıSosyal Bilgiler Terimi Olarak Çanakkale Savaşları:
I.Dünya Savaşı'nda Çanakkale Boğazı ve civarında Osmanlı ordusu ile İtilaf Devletleri arasında denizde ve karada yapılan savaşlar.

 

  Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri:

  box Teşkilat: Ortak bir hedefin gerçekleşmesi için hiyerarşik bir yapı içerisinde planlı ve programlı çalışma yapmak üzere bir araya gelen vasıflı ve yeterli sayıda devam et

  box Bağımsızlık: Bağımsız olma durumu veya niteliği, istiklal. devam et

  box İşletimselleştirme: Gerçek dünyada kavramları temsil eden deneysel gözlemlerin yapılmasıyla sonuçlanacak çok özel araştırma prosedürlerinin geliştirilmesi. devam et

  box Nadas: Yarı kurak bölgelerde tarlanın sürülerek, suyunu biriktirmesi için bir yıl boş bırakılmasıdır. devam et

  box Bakanlar Kurulu: Başbakanın yönetimi altında bütün bakanların katıldığı bir organ. devam et

  box Yatak: Irmak, çay, dere vb. nin, içinde aktıkları yer. devam et

  box Sosyalleşme: Kişinin içinde bulunduğu toplumda yaşayabilme- sini sağlayıcı ortak yaşantıları öğrenmesi, yani başkalarıyla ortak özellikler sergileyen davranışlar g devam et

  box Şahit: Gördüğünü ve bildiğini anlatan, bilgi veren kimse, tanık. devam et