Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Çanak (Kapalı Çukur) Nedir? Çanak (Kapalı Çukur) Hakkında Kısaca Bilgi

Çanak (Kapalı Çukur) Terimi Hakkında Bilgiler

Çanak (Kapalı Çukur)Coğrafya Terimi Olarak Çanak (Kapalı Çukur):
Etrafı kapalı çukurlara çanak denir. Bunlara kapalı çukur da denir. Çukurun en derin noktasına dip noktası denir.

 

  Benzer Coğrafya Terimleri:

  box Eküdistans (Eşit aralık, sabit aralık): Topografya haritalarında bir biri ardından gelen eş yükselti (izohips) eğrileri arasındaki değişmeyen eşit değerdeki aralık. devam et

  box Ayrışma: Kayaçların, dış etkilerle çatlaması, parçalanması ve ufalanması şeklinde olan fiziksel olayların tümüdür. devam et

  box Gecekondu: 1- İmar mevzuatına (kanun ve yönetmeliklerine) aykırı olarak yapılmış kaçak meskenler. 2- İzinsiz yapılan ve altyapı ihtiyaçları devlet tarafından devam et

  box Arazi: Geniş anlamıyla yeryüzündeki bütün kara yüzeylerini ifade eder. Dar anlamıyla da bir kişiye, köye, kasabaya, il veya ülkeye ait topraklar. devam et

  box Meteor (Göktaşı): Uzaydan Dünya'nın yüzeyine düşen kütle. devam et

  box Ekümen: Yerleşilmiş alanlar devam et

  box Nüfus Yapısı: Nüfusun yaş grupları, eğitim durumu, etkin nüfus özellikleri. devam et

  box Hidroelektrik Santral: Baraj göllerinden yararlanılarak elektrik enerjisi elde edilen santraller devam et