Eğitim Sitesi

Çakmaktaşı Nedir? Çakmaktaşı Hakkında Kısaca Bilgi

Çakmaktaşı Terimi Hakkında Bilgiler

ÇakmaktaşıCoğrafya Terimi Olarak Çakmaktaşı:
Bileşimi silisyumdioksit (SiO2) olan çok sert bir taş.

 

  Benzer Coğrafya Terimleri:

  box Okyanus: Kıtaları birbirinden ayıran geniş su kütlelerine okyanus denir. Örnek : Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus (Pasifik Okyanusu), Hint Okyanusu devam et

  box Ayrıştırıcılar: 1- Ölü hayvan ve bitkilerin çürümesini ve içerdikleri minerallerin toprağa karışmasını sağlayan organizmalar. 2- Organik maddelerin inorganik madde devam et

  box Deniz: Okyanusların kıta içlerine doğru uzanan kollarına deniz denir. Denizler okyanuslarla bağlantılarına göre ikiye ayrılır. devam et

  box Okullaşma Oranı: Okula devam eden nüfusun, okula devam etmesi gereken nüfusa oranı devam et

  box Nüfus Yoğunluğu: Belli bir alanda yaşayan nüfusun, o alana oranıdır. Ülkenin genişliği ve toplam nüfus hakkında bilgi verir. Kişi/km² olarak gösterilir. devam et

  box Regresyon: Deniz gerilemesi. devam et

  box Patamoloji: Coğrafyanın akarsuları inceleyen bilim dalı devam et

  box Kıyı Çizgisi: Denizle karanın birleştiği çizgi (0 metre izohipsi). devam et