Eğitim Siteleri
25 Ekim 2016 Salı

Büyükşehir Belediyesi Nedir? Büyükşehir Belediyesi Hakkında Kısa Bilgi

Büyükşehir BelediyesiBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Büyükşehir Belediyesi :
En az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan, bu belediyeler arasında koordinasyonu sağlayan; kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; idarî ve malî özerkliğe sahip ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisi.

 

Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri :