Eğitim Sitesi

Büyük Ünlü Uyumu Nedir? Büyük Ünlü Uyumu Hakkında Kısaca Bilgi

Büyük Ünlü Uyumu Terimi Hakkında Bilgiler

Büyük Ünlü UyumuTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Büyük Ünlü Uyumu:
Türkçe bir sözcüğün ilk hecesinde kalın bir ünlü (a, ı, o, u) varsa diğer hecelerdeki ünlüler de kalın; ilk hecesindeki ünlü ince (e, i, ö, ü) ise diğer hecelerdeki ünlüler de ince olur. Buna büyük ünlü uyumu denir.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Yumuşama: Ünsüz değişimi. Sert ünsüzle biten bazı sözcüklerin ünlüyle başlayan bir ek almalarıyla oluşan ses olayı. devam et

  box Dönüşlü Fiil: İşi yapan ve yapılan işten etkilenen gerçek bir öznenin bulunduğu fiillere dönüşlü fiil denir. Dönüşlü fiiller, edilgen fiiller gibi "-l-, ve -n-" ek devam et

  box Eski Türkçe: 8 ve 9. yüzyılları kapsayan Türkçe dönemi. devam et

  box Kesirli Sayı Sıfatı: Nesnelerin sayıca bir parçasını belirten sıfatlar; tam sayıların bir parçasını, kesirli sayıları gösteren sayı sıfatları. Beşte bir, yüzde yetmiş vb. devam et

  box Eylem Kökü: Ad olmayan, mastar eki alabilen kök. devam et

  box Açık Hece: Bir ünlüyle biten veya bir tek ünlüden oluşan ve ünlüsü kısa olan hece. A-ra-ba, ba-ba gibi. devam et

  box Daralma: Son hecesi "a-e" geniş seslileriyle biten kelimelere "-yor" eki getirildiğinde bu geniş sesler daralarak(ı,i,u,ü) ye dönüşür. Buna ünlü daralması deni devam et

  box İstiare: Eğretileme Bilgilerine Bakınız. devam et