Eğitim Sitesi

Buy-ı Misk Nedir? Buy-ı Misk Hakkında Kısaca Bilgi

Buy-ı Misk Terimi Hakkında Bilgiler

Buy-ı MiskDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Buy-ı Misk:
Misk kokusu.

 

  Benzer Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri:

  box Abdu'l Aziz: El-Azîz, yenilmeyen yegâne galip, izzet sahibi anlamınadır. devam et

  box Kıssa: Kendisinden ders alınması gereken olay, hikâye. devam et

  box Azletmek: Görevden almak, görevden çıkarmak. devam et

  box Bedel (Naib): Sözlükte karşılık, denk, eşit anlamlarına gelen bedel, bir hac terimi olarak, üzerine hac farz olduğu halde bu ibadeti hastalık ve yaşlılık gibi şer'î devam et

  box Mechul'ül-Malik: Sahibi bilinmeyen mal. devam et

  box Aşere-i Mübeşşere: Dünyada iken Hz.Peygamber tarafından Cennetle müjdelenen on kişiye Aşere-i Mübeşşere denir. Bunlar: Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talhâ, Zübeyr, Avf devam et

  box Misyoner: Hıristiyanların kendi ülkeleri dışında, dinlerini yaymak için görevlendirdiği kimseler. devam et

  box Ahilik: Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’da kurulan ve gelişen dinî ve toplumsal yönü olan bir esnaf teşkilatı. Kurucusu Ahi Evran (ö.1262, 1300 veya devam et