Eğitim Sitesi

Brönsted bazı Nedir? Brönsted bazı Hakkında Kısaca Bilgi

Brönsted bazı Terimi Hakkında Bilgiler

Brönsted bazıKimya Terimi Olarak Brönsted bazı:
Proton alıcı. Sulu çözeltilerinde OH- oluşturan baz.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Soğurma: 1-Işınların, madde üzerinde tutularak ısıya dönüşmesi olayına soğurma veya absorbsiyon denir. Soğurucu maddeler, çabuk ısınırlar. Yansıtıcı maddeler i devam et

  box Akım Şiddeti: Elektrik yüklerinin akış hızı. devam et

  box Kinetik enerji: Bir cismin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjisi. devam et

  box Cevher: 1-Doğal bileşik ve minerallerin genel adı (filiz). 2-İçindeki metal ya da yarımetallerin çeşitli yöntemlerle ayrılabileceği doğal bileşikler ve min devam et

  box Polar molekül: Yapısında kısmen "+" ve kısmen "-" bölüm bulunduran molekül. devam et

  box Hız sabiti: Hız kanunundaki orantı katsayısı (k). devam et

  box Pauli Prensibi: 1- Bir atomda dört quantum sayılarda birbirinin tamamen aynı olan iki elektron bulunamaz. 2- Bir orbitalde zıt spinli olmak üzere ikiden fazla elek devam et

  box Derişik: Birim çözelti hacminde çözünme oranı çok olan madde için kullanılan niteleme. devam et