Eğitim Sitesi

Brönsted-Lowry teorisi Nedir? Brönsted-Lowry teorisi Hakkında Kısaca Bilgi

Brönsted-Lowry teorisi Terimi Hakkında Bilgiler

Brönsted-Lowry teorisiKimya Terimi Olarak Brönsted-Lowry teorisi:
Proton transfer dengelerine bağlı olarak ifade edilen asit-baz teorisi.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Javel Suyu: NaOH çözeltisinden CI2 gazı geçirilerek elde edilen ve hipoklorit CIO- iyonları içeren çamaşır suyu olarak kullanılan ağartıcı madde. devam et

  box Polar molekül: Yapısında kısmen "+" ve kısmen "-" bölüm bulunduran molekül. devam et

  box Reaktant: Bir kimyasal reaksiyonun gerçekleştirilmesinde kullanılan başlangıç maddeleri. devam et

  box Heterojen Sistem: Birden fazla fazın birarada bulunması. devam et

  box Elektrolit: Sulu çözeltisi elektrik akımını ileten madde. devam et

  box Endotermik Reaksiyon: Dışarıdan ısı alarak gerçekleşen reaksiyonlardır. devam et

  box İzotop: Proton sayıları aynı nötron sayıları farklı ya da bir başka değişle atom numarası aynı, kütle numarası farklı olan atomlar. devam et

  box Tampon Çözeltiler: 1- Bazı çözeltilere az miktarda asit, baz ve su eklendiğinde pH'ı önemli ölçüde değişmez. Bu tür çözeltilere tampon çözeltiler denir. 2- pH değerini, devam et