Eğitim Sitesi

Brakifalanji Nedir? Brakifalanji Hakkında Kısaca Bilgi

Brakifalanji Terimi Hakkında Bilgiler

BrakifalanjiBiyoloji Terimi Olarak Brakifalanji:
Bir ya da daha fazla parmağın kısa oluşu.

 

  Benzer Biyoloji Terimleri:

  box Ekilibrum: Birbirine denk karşıt kuvvetlerin durumu. devam et

  box Kroner Damarlar: Kalbi besleyen ince atardamarlar. devam et

  box Parazitlik: Asalaklık. Hem bitki hem de hayvanlar arasında görülen heterotrof beslenme tipi. Parazit, bitki ya da hayvanın vücudu üzerinde ya da içinde yaşar ve b devam et

  box Ribozom: Hücrede protein sentezinin yapıldığı yerlerdir. Özel ribozomal RNA'larla proteinler içerir. devam et

  box Trakeitler: İleri bitkilerin ksilem dokuları içinde ilk kez gelişen kalın çeperli, sivri uçlu, uzun ksilem hücreleridir. devam et

  box Glisson Kapsülü: Karaciğerin üzerinde bulunan bağ dokudan oluşan örtü. devam et

  box Profaz: 1- Mitozun ilk evresi. Bu evrede kromatin iplikleri kısalır, kromozomlar belirgin hale gelir ve iğ oluşur. 2- Kromozomların yoğunlaşarak, dağınık i devam et

  box Zigot: Dişi ve erkek eşey hücrelerinin birleşmesiyle oluşan döllenmiş yumurta hücresi.İki gametin birleşmesiyle oluşan hücre, bu hücrede gamet çekirdekleri b devam et