Eğitim Sitesi

Bostancıbaşı Nedir? Bostancıbaşı Hakkında Kısaca Bilgi

Bostancıbaşı Terimi Hakkında Bilgiler

BostancıbaşıOsmanlıca Terimi Olarak Bostancıbaşı:
Padişahın mülkü olan bostanların ekilip, biçilme işini yürüten bostan işçilerinin başı. / Sarayın muhafazasına ve şehrin güvenliğine bakan askeri teşkilatın başı.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Alay Erkânı: Başta miralay olmak üzere, alayı teşkil eden taburların binbaşılarıyla, alay müftüleri ve alay kâtipleri gibi yüksek rütbeliler hakkında kullanılan bi devam et

  box Öşür: Onda bir, aşar; İslam hukukuna uygun olarak üründen alınan vergi. devam et

  box Zeamet: Osmanlı'da dirlik arazilerinin bir bölümü. devam et

  box Alay Köşkü: Padişahın, gerek ordu alayını gerek diğer alayları seyretmek için yaptırılan köşk için kullanılan tabirdi. III. Murad zamanında yapılan köşk, Topkapı devam et

  box Kaza Görevi: Yargı görevidir. Bu görev kadılar tarafından yürütülürdü. Kadılar İslam hukukuna göre davalara bakar ve karar verirlerdi. devam et

  box Hünkâr Mahfili: Camilerde hükümdara ayrılan bölüm. Bazen galerinin bir bölümü, bazen ayrı bir daire şeklindedir. devam et

  box Arpalık: Askeri sınıfından olanlara ek gelir olarak verilen mal veya para. devam et

  box Ağa: Eskiden yüksek mevki sahipleri hakkında kullanılan bir tabirdi. Bilhassa Tanzimat'tan önceki terminolojide "ağalık" oldukça önemliydi. Yeniçeri ocağı devam et