Eğitim Sitesi

Borçtan Kurtulma Davası Nedir? Borçtan Kurtulma Davası Hakkında Kısaca Bilgi

Borçtan Kurtulma Davası Terimi Hakkında Bilgiler

Borçtan Kurtulma DavasıHukuk Terimi Olarak Borçtan Kurtulma Davası:
Bir tür menfi tespit davası olup, borçlu tarafından açılan ve alacaklılara karşı borcunun bulunmadığını tespit etme davasıdır. Bu dava alacaklının ikametgahı mahkemesinde açılır.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Müşterek Mülkiyet: Birden çok kişinin, kanun veya hukuki işlem nedeniyle, bir mala, fiilen bölüşmedikleri belirli paylar oranında malik olmaları devam et

  box İnşâî: İnşaya, yapıya ait devam et

  box Taaddi: Başkasının Hakkında El Uzatma. devam et

  box Mürettep: tertip edilmiş; düzenlenmiş devam et

  box Rehin Hakkı: Bir alacağın yerine getirilmemesi durumunda, hak sahibine, belli bir malı sattırma yetkisi veren hak. devam et

  box Ceza Fişi: Kesinleşen kararların türü ve miktarına ilişkin adli sicil (sabıka) kayıtlarına işlemek üzere düzenlenen ve adli sicile sevk edilen evrak. devam et

  box Danıştay: İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii ve kanunla gösterilen belli d devam et

  box Aslen Kazanma: Bir hakkın, kimseye ait olmayan bir hakkı kendi fiiliyle elde etmesi. devam et