Eğitim Sitesi

Borçlunun Temerrüdü Nedir? Borçlunun Temerrüdü Hakkında Kısaca Bilgi

Borçlunun Temerrüdü Terimi Hakkında Bilgiler

Borçlunun TemerrüdüHukuk Terimi Olarak Borçlunun Temerrüdü:
Borcun ifası mümkün olduğu halde, borçlunun borcunu zamanında yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkan durum. Borçlunun temerrüde düşmüş olması için, borcun muaccel yani vadesi gelmiş olması, ifa edilmemiş olması ve alacaklının ifayı beklediğine dair borçluyu uyarması gerekmektedir.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Şerh: Kişisel hakların, devir sınırlamalarının ve geçici tescilin, tapu siciline yazılmasını gösteren terim devam et

  box Meblâğ: para tutarı; akçe devam et

  box İstimna: tatmin devam et

  box Müzaheret: yardım; koruma devam et

  box Bağıt: Akit , sözleşme , anlaşma. devam et

  box Tenvîrât: aydınlatma; ışıklandırma devam et

  box Evvelemirde: herşeyden evvel; işin başlangıcında; ilk iş olarak devam et

  box Zikretmek: anmak; anılmak; bildirmek; belirtmek devam et