Eğitim Sitesi

Borçlunun Temerrüdü Nedir? Borçlunun Temerrüdü Hakkında Kısaca Bilgi

Borçlunun Temerrüdü Terimi Hakkında Bilgiler

Borçlunun TemerrüdüHukuk Terimi Olarak Borçlunun Temerrüdü:
Borcun ifası mümkün olduğu halde, borçlunun borcunu zamanında yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkan durum. Borçlunun temerrüde düşmüş olması için, borcun muaccel yani vadesi gelmiş olması, ifa edilmemiş olması ve alacaklının ifayı beklediğine dair borçluyu uyarması gerekmektedir.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Cevval: Davranışları çabuk ve kesin olan devam et

  box Senedât: senetler devam et

  box Kasko: Karayolları trafik taşıtlarının uğrayacakları kazadan doğacak zararların tamamının karşılanması için yapılan sigorta türü. devam et

  box Avukat: Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için devam et

  box Bil-cümle: bütün; hepsi; tamamı devam et

  box Müsadere: Kendiliğinden suç teşkil eden veya suçta kullanılan eşyanın zoralımı. Zoralım; bir kimsenin taşınır veya taşınmaz bir malının, kendi isteği olmaksızın devam et

  box Aleyh: Karşı, karşıt devam et

  box Telahuk: Lühûk etme, bitişme, peşinden bir şeye yetişip ona katılma, eklenme. Birbirine katılma. Sonraki bütçenin öncekine katılması veya genel bütçeye yan baz devam et