Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Bölük Nedir? Bölük Hakkında Kısaca Bilgi

Bölük Terimi Hakkında Bilgiler

BölükMatematik-Geometri Terimi Olarak Bölük:
Doğal sayıları daha kolay okumak ve yazmak için sağdan sola doğru üçlü gruplara ayırırız. Bu üçlü gruplara bölük denir. Bölükler en sağındaki basamakların ismini alırlar. Her basamak sağındaki basamağın 10 katına eşittir.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box Saniye: 1 dakikalık sürenin altmışta birine saniye denir ve "sn" ile gösterilir. devam et

  box Baş Kat Sayı: Bir polinomda, bir cebirsel ifadede en büyük dereceli terimin kat sayısı. devam et

  box Teorem: Ispatı yapılabilen önerme. p ≡ 1 olmak üzere, p ⇒ q gerektirmesi. devam et

  box Muhakeme: Usa vurma. Bir sorunu çözmek için çıkar yol arama. devam et

  box Mantis: Bir sayının onluk logaritmasının ondalıklı kısmı. devam et

  box Metreküp: Kenar uzunluğu bir metre olan kübün hacmi. devam et

  box Orta Nokta: Bir doğru parçasının uç noktalarından eşit uzaklıkta bulunan ve o doğru parçasına ait olan nokta. devam et

  box Açınım: Bir cismin yüzeylerinin açılıp bir düzlem üzerine yayılması. devam et