Eğitim Sitesi

Bolşevizm Nedir? Bolşevizm Hakkında Kısaca Bilgi

Bolşevizm Terimi Hakkında Bilgiler

BolşevizmTarih Terimi Olarak Bolşevizm:
Rusya'da XX. yüzyıl başlarında doğan ve Lenin tarafından geliştirilen sosyalist akım.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Cahiliye Devri: Arap tarihinde İslamlığın doğuşundan önceki dönem. Hz. Muhammed'in peygamberliğinden hemen önceki dönem. (İlk cahiliye: Hz. Nuh ve Hz. İbrahim'in peyg devam et

  box Kalyon: Osmanlı donanmasında hareketini sadece yelkenlerle sağlayan savaş gemilerinden en büyüğüne verilen addır. devam et

  box Esame: Kapıkulu askerlerinin, ana kütükte kayıtlı olan adlarıdır. Kayıtlı olan bu askerlere üzerlerinde kimlikleri ve ulufe (Yeniçerilerin üç aydan üç aya a devam et

  box Zımmi: Osmanlı Devleti'nin hâkimiyeti altında yaşayan gayrimüslim halk. devam et

  box Ares: Eski Yunan'da savaş tanrısıdır.Sembolü miğfer ve mızraktır. devam et

  box Şato: Eski çağlarda ve özellikle Orta Çağ'da yapılan savunması kolay kalın duvarlı, korunaklı yapılar. devam et

  box Tümülüs: Bir yerleşim yerinin veya mezarın toprakla örtülmüş halidir. devam et

  box Engizisyon: 1- Ortaçağda batı ülkelerinde, Katolikliğin katı inançlarına karşı gelenleri ya da uymayanları sapkın sayarak cezalandırmak için kurulan kilise mahkem devam et