Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Bolşevizm Nedir? Bolşevizm Hakkında Kısaca Bilgi

Bolşevizm Terimi Hakkında Bilgiler

BolşevizmTarih Terimi Olarak Bolşevizm:
Rusya'da XX. yüzyıl başlarında doğan ve Lenin tarafından geliştirilen sosyalist akım.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Nema: Çoğalma, büyüme, uzama anlamlarına gelir. devam et

  box Fetret: Devlet gücünün zayıfladığı bir yerde düzenin yeniden kurulmasına kadar geçen süre (karışıklık) devam et

  box Yüzyıl: Yüzyıllık süre, asır. Milat başlangıç alınarak 1-100, 101 - 200, 201 - 300 vb. olarak sayılan yüzyıllık dönemlere verilen genel isim. devam et

  box Ekber-Erşed Sistemi: Osmanlı Devleti'nde tahta en yaşlı ve en tecrübeli şehzadenin geçmesini öngören gelenek. devam et

  box Cirit Oyunu: İki takımın at koşturup cirit adı verilen uzun sopaları birbirlerine attıkları bir oyundur. Bu oyun Anadolu'ya Türkler tarafından Orta Asya'dan get devam et

  box Bab-Us-Saade Ağası: Enderun âmirlerinden birine verilen unvan. devam et

  box Babıâli: 1- XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlı hükümetine ve bürokrasisine verilen isim. 2- Büyük kapı. Osmanlılarda Sadrazamlık (Başbakanlık), Reis-ül Kütta devam et

  box Nakib-ül Eşraf: Hz. Peygamber sülâlesinden olanların işlerine bakmakla görevli memur (Onların neseplerini, doğum ve ölümlerini kaydeder, âdi sanata girmelerine, fena devam et