Eğitim Sitesi

Bölgesel Dengesizlik Nedir? Bölgesel Dengesizlik Hakkında Kısaca Bilgi

Bölgesel Dengesizlik Terimi Hakkında Bilgiler

Bölgesel DengesizlikBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Bölgesel Dengesizlik:
Bir ülkede farklı yörelerde sürdürülen farklı ekonomik faaliyetler sonucunda oluşan gelir ve sosyopolitik farklılıklar.

 

  Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri:

  box Kıdem Tazminatı: Bir işte bir yıldan fazla süreyle çalışan işçilere, iş akdinin yasada belirtilen koşullarda son bulması durumunda, kıdemiyle orantılı olarak ödenen to devam et

  box Disiplin Cezası: Personelin görevleriyle ilgili kusurlu hareketleri halinde verilmesi gereken idarî ceza. devam et

  box Geçit Hakkı: Bir taşınmaz üzerinden başka bir taşınmaz malikinin geçebilmesi için kurulan bir ayni hak. devam et

  box Atık: Herhangi bir faaliyet sonunda çevreye atılan veya bırakılan zararlı maddeler. devam et

  box Defterdar: Devletin gelir ve giderlerini tutan görevli. devam et

  box Ergonomi: Çalışanın fiziksel özellikleri ile işin fiziksel ortamı arasındaki etkileşimin ve uyumun incelenmesi. devam et

  box Kıyı: Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki alandır. devam et

  box Nazım İmar Planı: Varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçal devam et