Eğitim Sitesi

Blok Dengeleme Nedir? Blok Dengeleme Hakkında Kısaca Bilgi

Blok Dengeleme Terimi Hakkında Bilgiler

Blok DengelemeHaritacılık (Kartografya) Terimi Olarak Blok Dengeleme:
En küçük kareler ilkesine göre bloklar halinde yapılan fotogrametrik nirengi hesaplaması.

 

  Benzer Haritacılık (Kartografya) Terimleri:

  box Emisyon: Cisimlerin çıkardıkları elektromagnetik enerji. devam et

  box Çerçeve İşareti: Analog ölçü kameraların köşelerinde ve kenar ortalarında görülen, fotoğraf orta noktasının bulunmasını sağlayan özel işaretler, ana nokta bulucuları, devam et

  box Radyasyon: Bir kaynaktan dalga ya da parçacık biçiminde çevreye yayılan enerji, ışınım, ışıma. devam et

  box Astronomik Paralaks: Bir gök cisminin iki faklı noktadaki doğrultuları arasındaki fark. devam et

  box Görüntü Yürümesi: Hava fotoğrafların çekiminde, pozlama sırasında objektifin açık kalması nedeniyle nesne noktalarının, film üzerinde çizgiler biçiminde oluşması durumu devam et

  box Dışbükey: Çokgenlerin, ya da üç boyutlu nesnelerin niteliğini belirten ve çokgenin kenarları ya da cismin yüzeyindeki hiç bir doğrunun şekli içinde bir uzantısı devam et

  box Mekânsal Veri: Yeryüzeyinde coğrafi konum içeren veri. devam et

  box Hava Fotogrametrisi: Uçak vb. hava araçlarından çekilen fotoğraflarla çalışan, orta ve büyük ölçekli harita yapımında yaygın olarak kullanılan fotogrametri yöntemi. devam et