Eğitim Sitesi

Blok Dengeleme Nedir? Blok Dengeleme Hakkında Kısaca Bilgi

Blok Dengeleme Terimi Hakkında Bilgiler

Blok DengelemeHaritacılık (Kartografya) Terimi Olarak Blok Dengeleme:
En küçük kareler ilkesine göre bloklar halinde yapılan fotogrametrik nirengi hesaplaması.

 

  Benzer Haritacılık (Kartografya) Terimleri:

  box Hava Fotogrametrisi: Uçak vb. hava araçlarından çekilen fotoğraflarla çalışan, orta ve büyük ölçekli harita yapımında yaygın olarak kullanılan fotogrametri yöntemi. devam et

  box Kartografya: Harita ve benzeri gösterim biçimlerine yönelik, kavram, üretim, yayım, kullanımla ilgili bilimsel teknolojik ve sanatsal işlemlerin tümüdür. devam et

  box Sayısal Fotogrametri: Sayısal fotoğraflarla ve bilgisayar donanım ve yazılımı ile çalışan fotogrametri. devam et

  box Tarama: Analog biçimindeki fotoğrafları, harita ve planları, tarayıcı aletinde, otomatik bir biçimde sayısal biçime dönüştürme işi. devam et

  box Ölçü Kamerası: Merkezsel izdüşümü olabildiğince doğru bir biçimde gerçekleştiren, optik sistemi yüksek nitelikli, izdüşüm merkezi ile izdüşüm düzlemi arasında ilişki devam et

  box Ölçek: Harita ve plan üzerindeki doğru parçalarının uzunluklarının yer yüzeyindeki karşılıklarına olan, değişmeyen ve her yerde aynı olan oranı. devam et

  box Mekânsal Veri: Yeryüzeyinde coğrafi konum içeren veri. devam et

  box Topoloji: Geometrik nesnelerin, dönüşüm sonrasındaki değişmez özellikleri inceleyen geometri dalı. devam et