eğitim sitesi

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerRenal Kürecik: Korpüskül. Bir böbrek tübülünü çevreleyen Bowman kapsülü ve bir glomerulustan oluşan yapı. Süzme ve sidik oluşmasının ilk evresi burad

  terimlerRenin: Mide mukozası tarafından salgılanan enzim. Bu enzim sütün proteini olan kazeini, çözülebilir bir durumdan çözülemez bir madde şekline soka

  terimlerRenk körlüğü (Daltonizm): Kalıtsal bir hastalıktır. Kırmızı, yeşil renkleri ayırt edemezler. Çünkü bu renkleri algılayan duyu cisimleri ve sinirler bulunmaz.

  terimlerReplikasyon: DNA nın çözülerek ortamdaki serbest bazları kullanıp kendinin bir kopyasını çıkarması işlemi yani DNA'nın kendini eşlemesi.

  terimlerReplikon: DNA molekülünde bir kopyalama kökeni kapsayan ve peş peşe kopyalanan nükleotit dizilerinden oluşan uzunluk.

  terimlerRepressör: Spesifik bir genin protein sentezini yapmasını bastıran regülatör bir genin oluşturduğu protein maddesi.

  terimlerReprodüksiyon: Eğer virüs girdiği hücrenin aşırı şekilde çoğalmasına neden oluyorsa bu olaya reprodüksiyon denir.

  terimlerReseptör: 1-Çeşitli uyarıları alabilen ve duyu organlarının yapısında bulunan özelleşmiş hücre, hücre grupları veya sinir uçları. Almaç 2-H

  terimlerReseptör Hücre: Çeşitli uyarıları alabilen ve duyu organlarının yapısında bulunan özelleşmiş hücre, hücre grupları veya sinir uçları, almaç .

  terimlerResesif Gen: Etkisini fenotipte gösteremeyen ve çekinik olan gen. Bulunduğu canlıda taşıdığı karakteri dominant gen bulunmadığı zaman oluşturabilen ge

  terimlerRestorasyon Ekolojisi (Onarım Ekolojisi): Ekolojinin bir alt dalı. Bir bitki ve hayvan komünitesinin (veya ekosistemin bozulan yerlerinin onarımı ve bozulmadan önceki durumuna gelebilmesi

  terimlerRestriksiyon Enzimi: DNA'yı parçalamaya, kesmeye yarayan enzimler.

  terimlerRetikulum: Hücre içinde ya da hücreler arasında matriksteki fibril ya da lif ağı.

  terimlerRetikülo Endotel Hücreleri: Karaciğerde sinüs çeperlerinde yer alan alyuvar üreten hücreler.

  terimlerRetina: 1-Göz küresinin en içte bulunan, ışığa duyarlı hücreler ile sinir liflerini içeren tabakası, ağ tabaka. 2-Gözün ağ tabakası.Saydam

  terimlerRezonans Sistemi: Yapısındaki atomları hareket ettirmeksizin dıştaki elektronları çeşitli yollarla düzenleyebilen atomların birbirine bağlı olduğu bir sist

  terimlerRhodophyta: Kırmızı algler filumu. Hemen hemen tümüyle okyanuslarda bulunurlar.

  terimlerRibonükleaz (RNAaz): RNA'yı kısa nükleotid dizilerine veya yapı birimlerin parçalayan enzim grubu.

  terimlerRibonükleik Asit (RNA): Riboz şekerini içeren nuleik asit. Hem nukleus hem de sitoplazmada bulunur ve protein sentezlenmesinde önemli bir moleküldür.

  terimlerRiboz: RNA ve ATP'nin yapısında bilinen 5 karbonlu pentoz şekeridir.

  terimlerRibozim: Ortamda herhangi bir protein bulunmadığı zaman enzim özelliği gösteren saf RNA.

  terimlerRibozom: Hücrede protein sentezinin yapıldığı yerlerdir. Özel ribozomal RNA'larla proteinler içerir.

  terimlerRibozomal RNA: Hücre ribozomlarında bulunan bir çeşit RNA.

  terimlerRibozomlar: Protein ve ribonükleik asitten oluşmuş ve sitoplazmada serbest olarak ya da hücrenin endoplazmik retikulum zarına bağlanmış olan küçük gran

  terimlerRikettsia: Büyüklük ve karmaşıklık yönünden virüs ve bakteri arasında geçit oluşturan ve hastalık yapan bir organizma tipi. Kene ve böceklerin hüc

  terimlerRizoidler: Karayosunları, eğrelti otları, bazı mantar ve likenlerin gövde dibinden çıkan ve kök ödevi gören, renksiz, tüysü emici uzantılar.

  terimlerRizom: Buğdaygiller ve eğreltilerde bulunan ve toprak üstü yapraklarını oluşturan bir toprak altı gövde başkalaşımı.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   44 45 46 47 48 49 50   SONRAKİ   »»

  Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1564

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın