Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Renal Kürecik:Korpüskül. Bir böbrek tübülünü çevreleyen Bowman kapsülü ve bir glomerulustan oluşan yapı. Süzme v devam

terimler Renin:Mide mukozası tarafından salgılanan enzim. Bu enzim sütün proteini olan kazeini, çözülebilir bir d devam

terimler Renk körlüğü (Daltonizm):Kalıtsal bir hastalıktır. Kırmızı, yeşil renkleri ayırt edemezler. Çünkü bu renkleri algılayan duy devam

terimler Replikasyon:DNA nın çözülerek ortamdaki serbest bazları kullanıp kendinin bir kopyasını çıkarması işlemi yani devam

terimler Replikon:DNA molekülünde bir kopyalama kökeni kapsayan ve peş peşe kopyalanan nükleotit dizilerinden oluşan devam

terimler Repressör:Spesifik bir genin protein sentezini yapmasını bastıran regülatör bir genin oluşturduğu protein ma devam

terimler Reprodüksiyon:Eğer virüs girdiği hücrenin aşırı şekilde çoğalmasına neden oluyorsa bu olaya reprodüksiyon denir. devam

terimler Reseptör:1-Çeşitli uyarıları alabilen ve duyu organlarının yapısında bulunan özelleşmiş hücre, hücre grupla devam

terimler Reseptör Hücre:Çeşitli uyarıları alabilen ve duyu organlarının yapısında bulunan özelleşmiş hücre, hücre grupları devam

terimler Resesif Gen:Etkisini fenotipte gösteremeyen ve çekinik olan gen. Bulunduğu canlıda taşıdığı karakteri dominant devam

terimler Restorasyon Ekolojisi (Onarım Ekolojisi):Ekolojinin bir alt dalı. Bir bitki ve hayvan komünitesinin (veya ekosistemin bozulan yerlerinin on devam

terimler Restriksiyon Enzimi:DNA'yı parçalamaya, kesmeye yarayan enzimler. devam

terimler Retikulum:Hücre içinde ya da hücreler arasında matriksteki fibril ya da lif ağı. devam

terimler Retikülo Endotel Hücreleri:Karaciğerde sinüs çeperlerinde yer alan alyuvar üreten hücreler. devam

terimler Retina:1-Göz küresinin en içte bulunan, ışığa duyarlı hücreler ile sinir liflerini içeren tabakası, ağ ta devam

terimler Rezonans Sistemi:Yapısındaki atomları hareket ettirmeksizin dıştaki elektronları çeşitli yollarla düzenleyebilen at devam

terimler Rhodophyta:Kırmızı algler filumu. Hemen hemen tümüyle okyanuslarda bulunurlar. devam

terimler Ribonükleaz (RNAaz):RNA'yı kısa nükleotid dizilerine veya yapı birimlerin parçalayan enzim grubu. devam

terimler Ribonükleik Asit (RNA):Riboz şekerini içeren nuleik asit. Hem nukleus hem de sitoplazmada bulunur ve protein sentezlenmes devam

terimler Riboz:RNA ve ATP'nin yapısında bilinen 5 karbonlu pentoz şekeridir. devam

terimler Ribozim:Ortamda herhangi bir protein bulunmadığı zaman enzim özelliği gösteren saf RNA. devam

terimler Ribozom:Hücrede protein sentezinin yapıldığı yerlerdir. Özel ribozomal RNA'larla proteinler içerir. devam

terimler Ribozomal RNA:Hücre ribozomlarında bulunan bir çeşit RNA. devam

terimler Ribozomlar:Protein ve ribonükleik asitten oluşmuş ve sitoplazmada serbest olarak ya da hücrenin endoplazmik r devam

terimler Rikettsia:Büyüklük ve karmaşıklık yönünden virüs ve bakteri arasında geçit oluşturan ve hastalık yapan bir o devam

terimler Rizoidler:Karayosunları, eğrelti otları, bazı mantar ve likenlerin gövde dibinden çıkan ve kök ödevi gören, devam

terimler Rizom:Buğdaygiller ve eğreltilerde bulunan ve toprak üstü yapraklarını oluşturan bir toprak altı gövde b devam

DİĞER SAYFALAR:

Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1564

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın