Oyun Siteleri

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerPürinler (Pure ürinin karışımı): Birbirine bağlanmış iki halkada karbon ve azot atomları içeren organik bazlar. Nükleik asitlerin ATP, NAD ve diğer biyolojik aktiviteli maddele

  terimlerPütrifaksiyon: Aminoasit ve proteinlerin enzimatik yoldan anaerobik bozulumu.

  terimlerRadikula: Tohumlu bitkilere ait hipokotilin kök kısmı.

  terimlerRadula: 1- Kiton, salyangoz, mürekkep balığı bazı Mollusk'ların sindirim sistemindeki törpüye benzer bir yapı. 2- Yumuşakçalarda ağız içinde

  terimlerRadyal (ışınsal): Farklı dokular bitki organlarında kesin bir biçimde organize olurlar. Gövde ve köklerdeki dokuların dıştan merkeze doğru uzanan ışınsal bi

  terimlerRadyal simetri: Merkezden geçen düzlemlerin vücudu eşit parça böldüğü simetri tipi, ışınsal simetri.

  terimlerRadyasyon: Elektromanyetik dalgalar veya parçacıklar biçimindeki enerji yayımı ya da aktarımı.

  terimlerRadyobiyoloji: Radyasonun canlılar üzerine nasıl etki ettiğini inceleyen bilim dalı.

  terimlerRadyoekoloji: Radyason ve ekolojik sistem arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalı.

  terimlerRassenkreis: Bir populasyonun coğrafik alt türlerinin geniş bir alana yayılmış grupları. Her alt tür kendisine komşu olandan bazı bakımlardan farklıdı

  terimlerReabsorbsiyon: Böbreğin kıvrılmış tüplerinin hücreleri tarafından glomerulus süzücülerinden bazı maddelerin seçilerek emilmesi ve bu salgıların kana

  terimlerReçine: Çam, elma, erik gibi bazı odunsu bitkilerin katı ya da yarı akışkan, yarı saydam, suda çözünmeyen salgı maddesi.

  terimlerRedüksiyon (İndirgenme): Bir molekül ya da atoma elektronların eklenmesi, oksidasyonun tersi.

  terimlerRedya: Trematoda'ların hayat devresindeki ikinci evre. Salyangozda redyalar eşeysiz olarak serkaryaları oluşturur.

  terimlerReflaktör periyodu: Bir sinir ya da kas lifinin bir impulsa tepkisinden sonra, yeni bir tepki gösterişe dek geçen zaman süresi.

  terimlerRefleks: Verilen bir uyartıya karşı doğuşsal, otomatik ve istemsiz bir tepki şekli olup işe karışan sinirlerin anatomik ilişkileriyle saptanır.

  terimlerRefleks Yayı: Duyu, ara ve motor nörondan oluşan en basit mekanizma.

  terimlerRegülatör Genler: Repressör proteinlerin sentezi için şifre veren özel genler.

  terimlerRejenerasyon: Canlılarda görülen, yaraların ve yıpranmış organların yenilenmesi olayı. Bazı omurgasız hayvanlarda, vücutlarından kopan parçalardan yen

  terimlerRekapitulasyon: Embriyonun, gelişim seyri içinde evrimsel atalarının embriyonik gelişim evrelerini kısaca tekrar etmesi.

  terimlerRekombinant: Rekombinasyon sonucu oluşan yeni hücreler.

  terimlerRekombinant DNA: Farklı biyolojik kaynaklardan elde edilen DNA moleküllerinin birleşmesinden oluşan yapı. Hücre sıvısında ve çekirdeğinde bulunan kimyasal b

  terimlerRekombinant DNA Teknolojisi: Genetik mühendisliği.

  terimlerRekombinasyon: İki ayrı DNA molekülünün birleşerek yeni DNA molekülünü meydana getirmesi. Mevcut genlerin yeni genotipleri oluşturacak şekilde bir araya g

  terimlerRekon: Genetik rekombinasyonun en küçük birimi. Genetik maddenin bir boyut la uzantısındaki en küçük ve kendi arasındaki yer değiştirebilen fakat

  terimlerRektum: Kalın bağırsağın anüsle sonlanan düz kısmı.

  terimlerRenal: Böbreğe ilişkin.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   43 44 45 46 47 48 49   SONRAKİ   »»

  Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1564

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın