Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Pürinler (Pure ürinin karışımı):Birbirine bağlanmış iki halkada karbon ve azot atomları içeren organik bazlar. Nükleik asitlerin A devam

terimler Pütrifaksiyon:Aminoasit ve proteinlerin enzimatik yoldan anaerobik bozulumu. devam

terimler Radikula:Tohumlu bitkilere ait hipokotilin kök kısmı. devam

terimler Radula:1- Kiton, salyangoz, mürekkep balığı bazı Mollusk'ların sindirim sistemindeki törpüye benzer bir y devam

terimler Radyal (ışınsal):Farklı dokular bitki organlarında kesin bir biçimde organize olurlar. Gövde ve köklerdeki dokuları devam

terimler Radyal simetri:Merkezden geçen düzlemlerin vücudu eşit parça böldüğü simetri tipi, ışınsal simetri. devam

terimler Radyasyon:Elektromanyetik dalgalar veya parçacıklar biçimindeki enerji yayımı ya da aktarımı. devam

terimler Radyobiyoloji:Radyasonun canlılar üzerine nasıl etki ettiğini inceleyen bilim dalı. devam

terimler Radyoekoloji:Radyason ve ekolojik sistem arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalı. devam

terimler Rassenkreis:Bir populasyonun coğrafik alt türlerinin geniş bir alana yayılmış grupları. Her alt tür kendisine devam

terimler Reabsorbsiyon:Böbreğin kıvrılmış tüplerinin hücreleri tarafından glomerulus süzücülerinden bazı maddelerin seçil devam

terimler Reçine:Çam, elma, erik gibi bazı odunsu bitkilerin katı ya da yarı akışkan, yarı saydam, suda çözünmeyen devam

terimler Redüksiyon (İndirgenme):Bir molekül ya da atoma elektronların eklenmesi, oksidasyonun tersi. devam

terimler Redya:Trematoda'ların hayat devresindeki ikinci evre. Salyangozda redyalar eşeysiz olarak serkaryaları o devam

terimler Reflaktör periyodu:Bir sinir ya da kas lifinin bir impulsa tepkisinden sonra, yeni bir tepki gösterişe dek geçen zama devam

terimler Refleks:Verilen bir uyartıya karşı doğuşsal, otomatik ve istemsiz bir tepki şekli olup işe karışan sinirle devam

terimler Refleks Yayı:Duyu, ara ve motor nörondan oluşan en basit mekanizma. devam

terimler Regülatör Genler:Repressör proteinlerin sentezi için şifre veren özel genler. devam

terimler Rejenerasyon:Canlılarda görülen, yaraların ve yıpranmış organların yenilenmesi olayı. Bazı omurgasız hayvanlard devam

terimler Rekapitulasyon:Embriyonun, gelişim seyri içinde evrimsel atalarının embriyonik gelişim evrelerini kısaca tekrar e devam

terimler Rekombinant:Rekombinasyon sonucu oluşan yeni hücreler. devam

terimler Rekombinant DNA:Farklı biyolojik kaynaklardan elde edilen DNA moleküllerinin birleşmesinden oluşan yapı. Hücre sıv devam

terimler Rekombinant DNA Teknolojisi:Genetik mühendisliği. devam

terimler Rekombinasyon:İki ayrı DNA molekülünün birleşerek yeni DNA molekülünü meydana getirmesi. Mevcut genlerin yeni ge devam

terimler Rekon:Genetik rekombinasyonun en küçük birimi. Genetik maddenin bir boyut la uzantısındaki en küçük ve k devam

terimler Rektum:Kalın bağırsağın anüsle sonlanan düz kısmı. devam

terimler Renal:Böbreğe ilişkin. devam

DİĞER SAYFALAR:

Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1564

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın