Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Mikrobiyoloji:Mikroorganizmaları inceleyen bilim dalı. devam

terimler Mikrofibril:Mikroskobik protein ya da polisakkarit teller. devam

terimler Mikroklima:1. Bir ekosistemde örneğin bir ormanda ağaçların üst kısımları ile orman zemini arasında ışık şidd devam

terimler Mikron (m ):Milimetrenin binde biri (1m =1/1000 mm) devam

terimler Mikrosapor:Bazı deniz bitkilerinde erkek üreme bölgeleri tarafından üretilen küçük eşey hücreleri. Mikrospor. devam

terimler Mikrospor:Bazı deniz bitkilerinde erkek üreme bölgeleri tarafından üretilen küçük eşey hücreleri. devam

terimler Mikrosporangium:Mikro sporları oluşturmak için mayozla bölünen mikrospor ana hücrelerini içeren küçük polen kesele devam

terimler Mikrosporlar:Çimlenerek erkek gametofitleri oluşturan küçük, eşeysiz haploit sporlar. devam

terimler Mikrotübül:Tüm ökaryot hücrelerin sitoplazmasında yer alan hücre iskeletinin, kamçı ve sillerin yapısına katı devam

terimler Mikrovillus:Silindirik ya da kübik epitel (örtü) hücrelerinin üst yüzeylerinde emme yüzeyini genişletmek için devam

terimler Miksidema:Erginlerde troksin salgısı eksikliğinde ortaya çıkan bir durumdur. Metabolizma hızının yavaşlaması devam

terimler Millî Parklar:Bilimsel ve estetik bakımdan ulusal ve uluslar arası önemi bulunan doğal ve kültürel kaynak değerl devam

terimler Mimikri:Bir organizmanın yaşamını sürdürebilmek amacıyla bazı diğer canlı ya da cansız nesnelere benzeyere devam

terimler Mine:Dişlerin üzerini örten, kalsiyum ve magnezyum içeren çok sert ve parlak koruyucu örtü. devam

terimler Mirasidyum:Parazit Trematoda'ların ilk larva evresi. devam

terimler Misel:Bir mantarı oluşturan dallanmış ipliklerin (hif) tümü. devam

terimler Mitokondri:Bakteriler hariç bütün hücrelerde bulunur. İki katlı zarla çevrilidir. Oksijenli solunum ile besi devam

terimler Mitokondriler:Elektron taşıma sistemi ve bazı enzimleri içeren yuvarlak ya da uzamış şekildeki hücre içi organel devam

terimler Mitoz:1- Bölünme yeteneği olan tüm ökaryot hücrelerin çekirdeğinde görülen, aynı kalıtsal özelliklere sa devam

terimler Miyelin:Bazı nöronların aksonlarının dışını saran, uyartı iletimini hızlandıran yağlı madde(kılıf). devam

terimler Miyokard:Kalp kası devam

terimler Miyopluk:Göz yuvarlağının görme ekseni boyunca uzaması sonucu oluşur. Görüntü ağ tabakanın önünde oluşur. B devam

terimler Miyozin:Kas hücrelerinde aktin filamentlerle etkileşime girerek kasılmayı sağlayan protein yapıdaki kalın devam

terimler Modifikasyon:Çevre etkileriyle canlıların fenotiplerinde meydana gelen değişiklikler. Çevresel faktörlerin (sı devam

terimler Mol:Gram kütlesi molekül ağırlığına eşit olan bir kimyasal madde miktarı, kendisini oluşturan atomları devam

terimler Molekül:Maddenin büyük ölçüde özelliklerine ve yapısına sahip bileşimin ya da kovalent bağlarla bağlı bir devam

terimler Monera:Gerçek bir çekirdek ve plastidlerden yoksun eşeysel üremenin çok ender olduğu ya da hiç olmadığı b devam

DİĞER SAYFALAR:

Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1564

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın