Yazılı Sınav Soruları

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerMenapoz: Kadınlarda kırk-elli yaşları arasında ay halinin sona erdiği periyot.

  terimlerMenstruasyon: Eğer hamile değilse dişinin üretken olduğu periyotta genellikle, yaklaşık olarak 4 hafta ara ile tekrarlanan fizyolojik uterus kanaması.

  terimlerMercek: Göze gelen ışığı kırarak retina üzerinde odaklanmasını sağlayan yapı.

  terimlerMeristem: Mitoz bölünmeyle başka hücreler yapabilen, farklılaşmamış embriyonik bitki dokusu.

  terimlerMerozoit: Sıtma paraziti olan Plazmodium'un insandaki devresinde şizontların parçalanmasıyla oluşan genç formlardan biri. Bunlar insan vücudunda dolaşa

  terimlerMesajcı RNA (m RNA): Nukleusta sentez edilip sitoplazmadaki ribozomlara geçen özel bir RNA çeşididir. Ribozomlardaki RNA ile birleşir ve bir enzim ya da diğer bazı

  terimlerMesane: Boşaltım sisteminin idrar toplanan torbası.

  terimlerMessenger: RNA (mRNA) DNA iplikçiklerinden bir tanesinin bir bölgesinin transkripti.

  terimlerMetabolizma: 1-Canlı organizmanın hücreleri içinde meydana gelen ve enzimlerle kontrol edilen olayların hepsi. Metabolizma ile enerji üretimi ve madde yapım

  terimlerMetafaz: 1- Mitoz bölünme de kromozomların ekvator düzleminde sıralandığı ve uzunlamasına ayrılmış gibi görüldüğü, profazı izleyen evre. 2

  terimlerMetafita: Bryophyta ve Tracheophyta filumlarına ait ileri bitkilerdir. Sporofit gelişiminde embriyonik evreler bulunur.

  terimlerMetagenez: Döl değişimi.

  terimlerMetamerizm: Annelid ve Chordat'larda olduğu gibi dizisel segmentlerden yapılmış olma durumu.

  terimlerMetamorfoz: Başkalaşım. Canlının yumurtadan çıktıktan sonra, tam bir ergin görünümüne erişinceye kadar geçirdiği evrelerin bütünü. Örneğin, bi

  terimlerMetanefroz: Protozoa dışında, hücreleri farklılaşarak dokuları oluşturan tüm çok hücrelileri içine alan hayvanlar dünyasının bir bölümü.

  terimlerMeyve: Bir bitkide tohum ve tohumu çevreleyen kısımları içeren olgunlaşmış ovaryum.

  terimlerMezenşim: 1-Embriyonun gastrula safhasında aktoderm ve endoderm arasında meydana gelen hücre yığını. 2-Embriyoda mezoderm tabakasını oluşturacak ol

  terimlerMezoderm: Embriyo gelişimi sırasında oluşan 3 tabakadan ortada olanı, orta deri.

  terimlerMezofil: Yaprağın iç kısmında bulunan ince çeperli ve kloroplastça zengin hücreler.

  terimlerMezofitler: Orta derecedeki nemli iklimde yaşayan kara bitkileri.

  terimlerMezoglea: Sölenterlerde ektoderm ile endoderm arasında bulunan jelatinimsi matriks.

  terimlerMezonefroz: Bir omurgalı embriyosunda pronefrozdan sonraki böbrek. Sölomun orta kısmına doğru olan mezonefroz kanalları gelişir ve arkinefrik kanala boşa

  terimlerMezozom: 1- Bakterinin üremesi sırasında bakteri zarından kıvrımlar yaparak meydana gelen mitokondri benzeri yapı. 2- Bazı prokaryot hücrelerde nü

  terimlerMide Özsuyu: İçerisinde pepsinojen, HCl, mukus ve lap enzimi bulunduran sıvı.

  terimlerMikoloji: Mantarların yapısını, gelişmesini, yayılışlarını vb. inceleyen bilim dalı.

  terimlerMikoriza: Bir bitkinin kökü ile bir fungusun miseli arasındaki işbirliği.

  terimlerMikrobiyal Hayat: Bir ortamda var olan mikroskobik canlılardan oluşan topluluk.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   31 32 33 34 35 36 37   SONRAKİ   »»

  Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1564

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın