Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Menapoz:Kadınlarda kırk-elli yaşları arasında ay halinin sona erdiği periyot. devam

terimler Menstruasyon:Eğer hamile değilse dişinin üretken olduğu periyotta genellikle, yaklaşık olarak 4 hafta ara ile t devam

terimler Mercek:Göze gelen ışığı kırarak retina üzerinde odaklanmasını sağlayan yapı. devam

terimler Meristem:Mitoz bölünmeyle başka hücreler yapabilen, farklılaşmamış embriyonik bitki dokusu. devam

terimler Merozoit:Sıtma paraziti olan Plazmodium'un insandaki devresinde şizontların parçalanmasıyla oluşan genç for devam

terimler Mesajcı RNA (m RNA):Nukleusta sentez edilip sitoplazmadaki ribozomlara geçen özel bir RNA çeşididir. Ribozomlardaki RN devam

terimler Mesane:Boşaltım sisteminin idrar toplanan torbası. devam

terimler Messenger:RNA (mRNA) DNA iplikçiklerinden bir tanesinin bir bölgesinin transkripti. devam

terimler Metabolizma:1-Canlı organizmanın hücreleri içinde meydana gelen ve enzimlerle kontrol edilen olayların hepsi. devam

terimler Metafaz:1- Mitoz bölünme de kromozomların ekvator düzleminde sıralandığı ve uzunlamasına ayrılmış gibi gör devam

terimler Metafita:Bryophyta ve Tracheophyta filumlarına ait ileri bitkilerdir. Sporofit gelişiminde embriyonik evrel devam

terimler Metagenez:Döl değişimi. devam

terimler Metamerizm:Annelid ve Chordat'larda olduğu gibi dizisel segmentlerden yapılmış olma durumu. devam

terimler Metamorfoz:Başkalaşım. Canlının yumurtadan çıktıktan sonra, tam bir ergin görünümüne erişinceye kadar geçirdi devam

terimler Metanefroz:Protozoa dışında, hücreleri farklılaşarak dokuları oluşturan tüm çok hücrelileri içine alan hayvan devam

terimler Meyve:Bir bitkide tohum ve tohumu çevreleyen kısımları içeren olgunlaşmış ovaryum. devam

terimler Mezenşim:1-Embriyonun gastrula safhasında aktoderm ve endoderm arasında meydana gelen hücre yığını. 2-Em devam

terimler Mezoderm:Embriyo gelişimi sırasında oluşan 3 tabakadan ortada olanı, orta deri. devam

terimler Mezofil:Yaprağın iç kısmında bulunan ince çeperli ve kloroplastça zengin hücreler. devam

terimler Mezofitler:Orta derecedeki nemli iklimde yaşayan kara bitkileri. devam

terimler Mezoglea:Sölenterlerde ektoderm ile endoderm arasında bulunan jelatinimsi matriks. devam

terimler Mezonefroz:Bir omurgalı embriyosunda pronefrozdan sonraki böbrek. Sölomun orta kısmına doğru olan mezonefroz devam

terimler Mezozom:1- Bakterinin üremesi sırasında bakteri zarından kıvrımlar yaparak meydana gelen mitokondri benzer devam

terimler Mide Özsuyu:İçerisinde pepsinojen, HCl, mukus ve lap enzimi bulunduran sıvı. devam

terimler Mikoloji:Mantarların yapısını, gelişmesini, yayılışlarını vb. inceleyen bilim dalı. devam

terimler Mikoriza:Bir bitkinin kökü ile bir fungusun miseli arasındaki işbirliği. devam

terimler Mikrobiyal Hayat:Bir ortamda var olan mikroskobik canlılardan oluşan topluluk. devam

DİĞER SAYFALAR:

Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1564

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın