Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Hücre Dışı Sindirim:Hücre dışına salgılanan enzimlerle büyük moleküllü besinlerin yapı taşlarına ayrıldıktan sonra hüc devam

terimler Hücre Döngüsü:Bir hücrenin bir bölünmeden bir sonraki bölünmeye kadar geçirmiş olduğu evrelerin tümü. devam

terimler Hücre Duvarı:Bitki, mantar, birçok protist ve çoğu prokaryotun hücrelerini çeviren sert bir yapı. devam

terimler Hücre İçi Sindirim:1- Genellikle fagositoz veya pinositoz ile hücre içine alınan besinlerin sitoplâzmada lizozom orga devam

terimler Hücre Kuramı:Canlıların hücre ve hücre ürünlerinden oluştuğunu, yeni bir hücrenin kendinden önce mevcut olan bi devam

terimler Hücre Sayısı Sabit Hayvanlar:Mozaik gelişmenin sonucu olarak aynı tür hayvanların aynı işi gören dokularında aynı sayıda hücre devam

terimler Hücre solunumu:Enerji taşıyan besinlerin (şeker, protein, yağ) parçalanarak yapılarındaki enerjinin açığa çıkarı devam

terimler Hücresel solunum:Organik moleküllerden ATP'nin elde edildiği metabolik yol. devam

terimler Hümoral Bağışıklık:Vücuda dışarıdan giren yabancı mikroplara karşı antikorlarla yapılan savunmadır. devam

terimler IAA:İndol asetik asit. Bitkilerde büyümeyi teşvik eden bir çeşit hormon. devam

terimler Islah:Daha verimli olan hayvan ve bitki ırklarının elde edilmesine yönelik çalışmalardır. devam

terimler Işığa bağımlı tepkimeler:Fotosentezde ışık enerjisinin kimyasal enerjiye dönüştürüldüğü tepkimeler dizisi. devam

terimler Işıktan bağımsız tepkimeler:Fotosentezde inorganik CO2 in tutularak organik maddelerin sentezlendiği tepkimeler devam

terimler İç Döllenme:Erkek ve dişi eşey hücrelerinin vücut içinde birleşmesi ile meydana gelen döllenme tipi. Spermin d devam

terimler İç Parazit:Tenya kıl kurdu gibi hareket organı, sindirim enzimi olmayan, sadece sindirilmiş besinleri (glikoz devam

terimler İçgüdü:Organizmayı o türe özgü olan bir amaca sürükleyen hareket eğilimi (Örneğin arının bal yapması gibi devam

terimler İkiye Bölünme:Bir prokaryotun hücresinin büyüklükleri birbiriyle kıyaslanabilir iki yavru hücreye bölünerek gerç devam

terimler İklim:Bir bölgedeki uzun süreli ortalama atmosferik koşullar. devam

terimler İmmünoloji:Organizmanın hastalıklara karşı direnç gösteren bağışıklık sistemini inceleyen bilim dalı. devam

terimler İmplantasyon:Döllenmiş yumurtanın rahim'in (uterus) Yumuşak dokusuna gömülmesi, döl tutma. Erken memeli embriyo devam

terimler İn Vitro:Organizmanın dışında, laboratuvarda gerçekleşen bir biyolojik süreç. devam

terimler İn Vivo:Yaşayan organizmanın ya da hücrenin içerisinde gerçekleşen bir biyolojik süreç. devam

terimler İndikatör:Herhangi bir maddenin test edilen ortamda varlığını gösteren ayıraç. devam

terimler İndis:Bir harf, benzer fakat yine de değişik biçimlerde iki veya daha çok kez kullanılmak istendiğinde, devam

terimler İnhibitörler (Önleyiciler):Enzimlerin etkinliğini durduran maddelere denir. devam

terimler İnorganik madde:1-Canlılardan elde edilmeyen ve canlıların yaşadığı çevrede bulunan maddeler(karbondioksit, su, tu devam

terimler İnsülin:1-Pankreasın ürettiği kan şekerini azaltan hormon. 2-Omurgalı hayvanlarda kandaki glikoz seviye devam

DİĞER SAYFALAR:

Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1564

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın