Yazılı Sınav Soruları

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerHipertonik: Solut molekülü konsantrasyonu daha fazla ve solvent (su) molekülü konsantrasyonu daha az olan çözeltidir. Karşılaştırılmış olduğu çöze

  terimlerHipofiz: 1-Vücuttaki çeşitli fonksiyonları düzenleyen birçok hormonu üreten ve salgılayan, beyin tabanında hipotalamusun hemen altında yerleşmiş ol

  terimlerHipokotil: Bir bitki embriyosunun bir kısmı ya da fidenin, kotiledon yapraklarının birleşme noktasının altında kalan kısmı.

  terimlerHipotalamus: 1-Görme, su dengesi, sıcaklık, uyku gibi çeşitli kontrol merkezlerini içeren üçüncü ventrikulusun tabanı ve ön beynin bir bölgesi. 2-

  terimlerHipotez: Kontrollü deneylerle denenebilen ve sonuca temel teşkil eden bir varsayımdır.

  terimlerHipotonik: İzotonik sıvıdan daha düşük osmotik basınca sahip olan sıvı.

  terimlerHistoloji: Dokuları inceleyen bilim dalı.

  terimlerHiston: Bir ökaryotik kromozomun yapısal birimi olan bir nükleozomun iç kısmını oluşturan protein gruplarından herhangi biri.

  terimlerHiyerarşi: Makam sırası, basamak, derece düzeni, aşama sırası.

  terimlerHoloenzim: Apoenzimin yardımcı kısım ile birlikte oluşturdukları aktif yapıya denir.

  terimlerHolozoik Beslenenler: Besinlerini katı parçalar halinde alan ve sindirim isteminde parçalayan hayvanlardır. Üçe ayrılırlar: 1- Otobur(Herbivor = Otçullar) : Sad

  terimlerHomeostasi: Bir organizmanın içinde yaşadığı ortamla madde alış verişi yaparak, kendi iç ortamını belli sınırlar arasında dengede tutması.

  terimlerHomeostasis: Fizyolojik ya da davranışsal geri bildirim cevapları aracılığıyla, kararlı bir durumun korunması.

  terimlerHomeostazi: Bir organizmanın dış ortamdaki değişikliklere rağmen kendi iç ortamını belli sınırlar arasında dengede tutması.

  terimlerHominid: Familyasına ait olan. Yaşayan ya da soyu tükenmiş insan veya insan benzeri tip.

  terimlerHomograft Reaksiyon: Aynı türden fakat farklı genotipteki bir organizmadan alınan bir aşılama dokusunun aşılanan organizma tarafından reddedilmesi.

  terimlerHomojen: Bütün birimleri aynı yapıda, aynı nitelikte olan. Benzer karakterlere ya da yapıya sahip olan.

  terimlerHomolog: Sitogenetikte, aynı genetik kompozisyona ve sekansa sahip olan kromozom çiftlerinden bir tanesi.

  terimlerHomolog Kromozom: Biri anneden, diğeri babadan gelen aynı karakter genlerine sahip kromozomlar.

  terimlerHomolog Organ: Farklı türlerde bulunan, benzer görevi yapmasalar bile, embriyonik dönemde aynı tabakadan köken alarak gelişmiş organlar.

  terimlerHomolog Yapılar: Çeşitli hayvanlardaki ortak ilkel bir yapıdan gelişen, yapı planı ve gelişmede benzerlik gösteren yapılardır.

  terimlerHomolyotermik: Vücut sıcaklığı sabit olan hayvanlardır. Çevre sıcaklığındaki değişmelere karşın vücut sıcaklığı değişmeyen kuş ve memeli gibi

  terimlerHomozigot (Arı döl): 1-Yavruda karakteri oluşturan 2 geninde aynı şekil ve özellikte olmasıdır. (AA, aa, BB, bb...) 2-Homolog kromozomların karşılıklı lokusl

  terimlerHormon: 1- İç salgı bezleri tarafından salgılanıp kana verilerek vücudun başka bölgesindeki hücre ya da hücre gruplarını faaliyete geçiren genel

  terimlerHumus: Toprak üzerindeki ve içindeki organik atıkların ayrışması sonucu oluşan kütle. Toprağa kahverengi ya da siyah rengi veren çürümüş bitki

  terimlerHücre: 1-Canlıların en küçük yapı birimlerine hücre denir. Örnek : Kan hücresi, kemik hücresi. 2-Bitki ve hayvanları oluşturan mikroskobik bi

  terimlerHücre Bölünmesi: Bir hücrenin iki yeni hücre oluşturmak suretiyle çoğalması.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   20 21 22 23 24 25 26   SONRAKİ   »»

  Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1564

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın