Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Hipertonik:Solut molekülü konsantrasyonu daha fazla ve solvent (su) molekülü konsantrasyonu daha az olan çöze devam

terimler Hipofiz:1-Vücuttaki çeşitli fonksiyonları düzenleyen birçok hormonu üreten ve salgılayan, beyin tabanında devam

terimler Hipokotil:Bir bitki embriyosunun bir kısmı ya da fidenin, kotiledon yapraklarının birleşme noktasının altınd devam

terimler Hipotalamus:1-Görme, su dengesi, sıcaklık, uyku gibi çeşitli kontrol merkezlerini içeren üçüncü ventrikulusun devam

terimler Hipotez:Kontrollü deneylerle denenebilen ve sonuca temel teşkil eden bir varsayımdır. devam

terimler Hipotonik:İzotonik sıvıdan daha düşük osmotik basınca sahip olan sıvı. devam

terimler Histoloji:Dokuları inceleyen bilim dalı. devam

terimler Histon:Bir ökaryotik kromozomun yapısal birimi olan bir nükleozomun iç kısmını oluşturan protein grupları devam

terimler Hiyerarşi:Makam sırası, basamak, derece düzeni, aşama sırası. devam

terimler Holoenzim:Apoenzimin yardımcı kısım ile birlikte oluşturdukları aktif yapıya denir. devam

terimler Holozoik Beslenenler:Besinlerini katı parçalar halinde alan ve sindirim isteminde parçalayan hayvanlardır. Üçe ayrılırl devam

terimler Homeostasi:Bir organizmanın içinde yaşadığı ortamla madde alış verişi yaparak, kendi iç ortamını belli sınırl devam

terimler Homeostasis:Fizyolojik ya da davranışsal geri bildirim cevapları aracılığıyla, kararlı bir durumun korunması. devam

terimler Homeostazi:Bir organizmanın dış ortamdaki değişikliklere rağmen kendi iç ortamını belli sınırlar arasında den devam

terimler Hominid:Familyasına ait olan. Yaşayan ya da soyu tükenmiş insan veya insan benzeri tip. devam

terimler Homograft Reaksiyon:Aynı türden fakat farklı genotipteki bir organizmadan alınan bir aşılama dokusunun aşılanan organi devam

terimler Homojen:Bütün birimleri aynı yapıda, aynı nitelikte olan. Benzer karakterlere ya da yapıya sahip olan. devam

terimler Homolog:Sitogenetikte, aynı genetik kompozisyona ve sekansa sahip olan kromozom çiftlerinden bir tanesi. devam

terimler Homolog Kromozom:Biri anneden, diğeri babadan gelen aynı karakter genlerine sahip kromozomlar. devam

terimler Homolog Organ:Farklı türlerde bulunan, benzer görevi yapmasalar bile, embriyonik dönemde aynı tabakadan köken al devam

terimler Homolog Yapılar:Çeşitli hayvanlardaki ortak ilkel bir yapıdan gelişen, yapı planı ve gelişmede benzerlik gösteren devam

terimler Homolyotermik:Vücut sıcaklığı sabit olan hayvanlardır. Çevre sıcaklığındaki değişmelere karşın vücut sıcaklığı d devam

terimler Homozigot (Arı döl):1-Yavruda karakteri oluşturan 2 geninde aynı şekil ve özellikte olmasıdır. (AA, aa, BB, bb...) devam

terimler Hormon:1- İç salgı bezleri tarafından salgılanıp kana verilerek vücudun başka bölgesindeki hücre ya da hü devam

terimler Humus:Toprak üzerindeki ve içindeki organik atıkların ayrışması sonucu oluşan kütle. Toprağa kahverengi devam

terimler Hücre:1-Canlıların en küçük yapı birimlerine hücre denir. Örnek : Kan hücresi, kemik hücresi. 2-Bitk devam

terimler Hücre Bölünmesi:Bir hücrenin iki yeni hücre oluşturmak suretiyle çoğalması. devam

DİĞER SAYFALAR:

Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1564

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın