Eğitim Sitesi

Biyocoğrafya Bölgeleri Nedir? Biyocoğrafya Bölgeleri Hakkında Kısaca Bilgi

Biyocoğrafya Bölgeleri Terimi Hakkında Bilgiler

Biyocoğrafya BölgeleriCoğrafya Terimi Olarak Biyocoğrafya Bölgeleri:
Benzer bitki ve hayvan gruplarının bulunduğu coğrafi alanlardır.

 

  Benzer Coğrafya Terimleri:

  box Litoloji: Taşların fiziksel, kimyasal ve dokusal özelliklerini inceleyen bilim dalı. Ayrıca bir bölgedeki hakim kayaç ve tabaka yapısına verilen ad. devam et

  box Ayrıştırıcılar: 1- Ölü hayvan ve bitkilerin çürümesini ve içerdikleri minerallerin toprağa karışmasını sağlayan organizmalar. 2- Organik maddelerin inorganik madde devam et

  box Sirk: Buz yalağı devam et

  box Lös: Rüzgarlar tarafından taşınan küçük kum ve mil boyutundaki malzemelerin birikmesi ile oluşmuş, çoğunlukla sarımsı, gözenekli, kolay ufalanan depo. devam et

  box Öğle: Güneş'in ufuk düzlemi üzerindeki günlük hareketi sırasında en yüksek noktaya ulaştığı zaman. devam et

  box Yamaç: Yeryüzündeki eğimli yüzeylerdir. Bir akarsuyun yatağının her iki yakasında türlü eğimlerle uzanan yükseklikler. Buna vadi yamacı denir. Dağların, tepe devam et

  box Geçici Yerleşme: Yılın belli bir süresi boyunca kullanılan yerleşim. devam et

  box Besin Zinciri: Bitki, otçul hayvan ve etçil hayvan arasında besine dönüştürülen enerjinin organizmadan organizmaya geçişidir. devam et