Eğitim Sitesi

Birlikte Kefalet Nedir? Birlikte Kefalet Hakkında Kısaca Bilgi

Birlikte Kefalet Terimi Hakkında Bilgiler

Birlikte KefaletHukuk Terimi Olarak Birlikte Kefalet:
Aynı borca birbirinden haberdar olarak birden fazla kimsenin kefil olmasıdır.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İflas: Borcunu ödemeyen veya ödemelerini tatil eden borçlu hakkında yapılan takip sonucunda, mahkeme kararı ile tespit ve ilan edilen durum. Borçların ödenem devam et

  box 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu: (Devletin temel düzeni hakkındaki kanun) Yürürlüğe koyan 1920 de kurulan TBMM.1921'de meclis bu metni yürürlüğe koymuştur.Teknik anlamda anayasa değil devam et

  box Arama (Adli Arama): Hâkim kararı ile yapılan ev ve işyeri araması. devam et

  box Arazi mahlule: mutasarrıfın mirasçı bırakmadan ölümü ile mahlûl olan arazi-i emiriyye devam et

  box İbka: Devamlı, sürekli kılma; yerinde bırakma devam et

  box Taksirli Suç: Dikkatsizlik, tedbirsizlik, meslekte acemilik veya düzene, buyruklara ve talimata uymazlıktan doğan, istemeyerek gerçekleştirilen suç. devam et

  box Temlikname: Bir hakkın diğer bir kimseye geçirildiğini gösteren belge devam et

  box Kara suları: Bir devletin deniz kıyıları boyunca egemenliği altında tuttuğu belli genişlikte su şeridi devam et