Eğitim Sitesi

Birlikte Kefalet Nedir? Birlikte Kefalet Hakkında Kısaca Bilgi

Birlikte Kefalet Terimi Hakkında Bilgiler

Birlikte KefaletHukuk Terimi Olarak Birlikte Kefalet:
Aynı borca birbirinden haberdar olarak birden fazla kimsenin kefil olmasıdır.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mütedâir: dair olan; ilişkin; değin devam et

  box Balotaj: Bir şeçimde adaylardan hiçbirinin kanunun gerekli gördüğü oyu alamamış olması nedeniyle seçim kimsenin kazanamamış olma hali, bu şekilde seçimin sonuç devam et

  box İştigal: meşgul olma; bir işle uğraşma devam et

  box Mecelle: Kitap , Fıkıh hükümleriyle bu konudaki türlü içtihadı bir araya getiren, Tanzimattan sonra hazırlanmış olan, yasa yerine kullanılan eser devam et

  box Müruru zaman: zaman aşımı; bir davanın açılması veya hükmün yerine getirilmesi için kanunen belirli zamanın geçmesi devam et

  box Bey'i: satım; satma; satış; satılma; devam et

  box Şartname: Satın alma, satma, yaptırma, kiralama vb. işleri gerçekleştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin düzenlediği ve işi yapan ile yaptıranın üstlendik devam et

  box Tahfifi: Hafifletici devam et