Yazılı Sınav Soruları

  Birleşmiş Milletler Nedir? Birleşmiş Milletler Hakkında Kısa Bilgi

  Birleşmiş MilletlerSosyal Bilgiler Terimi Olarak Birleşmiş Milletler :
  1945 yılında uluslararası barış ve güvenliğin sürekliliğini sağlamak, anlaşmazlıkları barışçı yollarla çözmek in- san hakları ile ilgili konularda ülkeler arasında iş birliği yapmak amacıyla kurulan uluslararası kuruluş.

   

  Birleşmiş MilletlerTarih Terimi Olarak Birleşmiş Milletler :
  Dünya barışı için, uluslararası işbirliğini sağlamak amacıyla, özgür istemleriyle bir araya gelmiş olan ülkelerin 24 Ekim 1945'de kurdukları örgüttür.

  Örgütün görevleri:
  1. Uluslararası barış, güvenlik ve işbirliğini sağlamak.
  2. Barış ve antlaşma koşullarına uymak ve uygulamak.

  Örgütün amaçları:
  1. İnsanlığı savaş tehlikesinden korumak.
  2. İnsan hak ve özgürlüğünü, bütün ulusların hak eşitliğini vurgulamak.
  3. Devletler hukuku kurallarına saygılı olmak daha iyi yaşam koşulları sağlamak.
  4. Barışın sağlanması için güçleri birleştirmek.
  5. Ekonomik ve toplumsal kalkınmayı kolaylaştırmak.
  6. Kültürel kalkınmayı hızlandırmak.

  Örgütün çalışma ilkeleri:
  1. Örgüt, bütün üyelerinin egemenlik haklarını tanıyacaktır.
  2. Üyeler üzerlerine aldıkları görevleri iyi niyetle yapacaktır.
  3. Uyuşmazlıklar, barış ve adaleti tehlikeye sokmadan çözülecektir.
  4. Uluslararası ilişkilerde güç kullanılmayacaktır.
  5. Örgüte yardımcı olunacak ve örgütçe benimsenmeyen devlete yardım edilmeyecektir.
  6. Örgüt üyesi olmayan devletlerin uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasında bu ilkelerin kullanılması sağlanacaktır.
  7. Özgür devletlere kendi sorunlarını çözmede baskı yapılmayacaktır.

  Örgütün organları:
  1. Genel Kurul
  2. Güvenlik Konseyi
  3. Ekonomik ve Sosyal Konsey
  İLO: Uluslararası çalışma örgütü
  FAO: Uluslararası Gıda ve Tarım Örgütü
  UNESCO: Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
  WHO: Dünya Sağlık Örgütü
  IMF: Uluslararası Para Fonu
  IGAO: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü
  UPU: Evrensel Posta Birliği
  ITU: Uluslararası Telekomünikasyon Birliği
  WMO: Dünya Meteoroloji Örgütü
  IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütü
  WIPO: Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü
  IFAD: Uluslararası Tarımsal Kalkınma Örgütü
  UNIDO: Sanayi Kalkınma Örgütü
  GATT:Dünya Ticaret Örgütü
  IBRD: Dünya Bankalar Grubu
  IDA: Uluslararası Kalkınma Birliği
  IFC: Uluslararası Finans Kurumu
  MIGA: Çok yönlü Yatırım Garanti Ajansı
  4. Vesayet Meclisi
  5. Uluslararası Adalet Divanı
  6. Genel Sekreterlik

   

  Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri :

  terimler sözlüğüMinyatür : Kâğıt, parşömen, fildişi gibi malzemeler üzerine küçük boyutlu resim yapma tekniği.... devam et

  terimler sözlüğüDirhem : 3,148 grama denk gelen eski bir ağırlık ölçüsü.... devam et

  terimler sözlüğüBirinci Elden Kaynak : Geçmişten günümüze kalan ve sanat değeri ne olursa olsun bütün kalıntılar, araç-gereçler, silahlar, çeşitli eşyalar, kitabeler, yıllıklar, tüm yazılı belgeler, paralar, madalyon ve mühürler birinci elden kaynaklardır.... devam et

  terimler sözlüğüStrateji : Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol.... devam et

  terimler sözlüğüAv : Yabani hayvanları yakalama işi.... devam et

  terimler sözlüğüVezir : Devlet işlerinin yürütülmesinde sadrazama yardımcı olurlardı. Sınırların genişlemesiyle sayıları artmıştır. Günümüz bakanları diyebiliriz.... devam et

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz...

  terimler sözlüğü Perdecilik Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğü Halter Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğü Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğü Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğü Binicilik Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğü Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğü Astroloji Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğü Hac ve Umre Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğü Diksiyon ve Hitabet Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğü Kimya Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğü Boks Terimleri Sözlüğü

  Online Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın