Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Birleşme Özelliği Nedir? Birleşme Özelliği Hakkında Kısaca Bilgi

Birleşme Özelliği Terimi Hakkında Bilgiler

Birleşme ÖzelliğiMatematik-Geometri Terimi Olarak Birleşme Özelliği:
a,b,c sayılarının ikişer ikişer bir araya gelerek işleme girmesi. a,b,c için ; a+(b+c)=(a+b)+c veya a.(b.c)=(a.b).c olma durumu.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box Grafik: 1- İstatistik çalışmalarında elde edilen bilgiler, ilk bakışta anlaşılabilmesi için, resim, şekil veya çizgilerle gösterilir. Sayılar veya çokluklar a devam et

  box Polinom Denklem: P(x) en az 1. dereceden bir polinom ise P(x) = 0 denklemi. devam et

  box Pay: Bütünden kaç eşit parça alındığını gösteren sayıdır. devam et

  box Koşullu Önerme: p ⇒ q biçimindeki önerme. devam et

  box Doğrudaş Noktalar: Aynı doğru üzerinde bulunan noktalar. devam et

  box Şartlı Önerme: p ise q şeklindeki bileşik önerme. devam et

  box Rasyonel Denklem: P(x) ile Q(x), sıfır polinomundan farklı iki polinom ise P(x) / Q(x)= 0 denklemi. devam et

  box Açısal Bölge: Açı ile açının iç bölgesinin birleşim kümesidir. Açı ile iç bölgesini oluşturan noktalar kümesi. devam et