Eğitim Sitesi

Birincil Duyusal Alan Nedir? Birincil Duyusal Alan Hakkında Kısaca Bilgi

Birincil Duyusal Alan Terimi Hakkında Bilgiler

Birincil Duyusal AlanFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Birincil Duyusal Alan:
Belirli bir duyuya ilişkin alıcılardan gelen sinir akımlarının ulaştığı beyin kabuğu alanı.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Sözel Düşünme: Küçük çocuklar sözcükleri kullanmaya başlamadan önce kavramları kullanmaya başlarlar. Örneğin "masa" sözcüğünden önce masa kavramı çocuklarda oluşmuşt devam et

  box Y-ekseni: Bir grafiğin dikey ekseni. Bağımlı değişkenin değerleri bu eksen üzerinde gösterilir. devam et

  box Evrim: Değer veya biçimlerde meydana gelen yavaş yavaş ve kısmi değişim. devam et

  box Teknoloji: Üretim araçlarının gücünü ve etkinliğini artırmak için bilimsel buluşların araç ve gereçlere uygulanmasıdır. devam et

  box Hukuk: Bireylerin birbirleriyle ve toplum ile olan ilişkilerini düzenleyen ve devlet gücünün desteğindeki yaptırımlarla uyulması zorunlu duruma getirilen kur devam et

  box Şekil Değişmezliği: Ağ tabakadaki imge çarpık olduğu hâlde, nesnenin "gerçek" şeklini algılama eğilimi. devam et

  box Toplumsal Olgu: Toplumsal olayların tekrar etmesiyle doğan, mekandan ve zamandan bağımsız kavramlardır. Örneğin, Ahmet ise Ayşe'nin evlenmesi bir toplumsal olayken ev devam et

  box Duyumun Eşiği: Duyu organlarının bir uyarıcıyı almaya başladığı sınırdır. devam et