Eğitim Sitesi

Birincil Duyusal Alan Nedir? Birincil Duyusal Alan Hakkında Kısaca Bilgi

Birincil Duyusal Alan Terimi Hakkında Bilgiler

Birincil Duyusal AlanFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Birincil Duyusal Alan:
Belirli bir duyuya ilişkin alıcılardan gelen sinir akımlarının ulaştığı beyin kabuğu alanı.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box İçtepi: 1- Bir iş yapmak, bir eyleme geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek. 2- Bireyi, doğrudan doğruya eyleme geçmeye zorlay devam et

  box Keşif: Var olan, fakat daha önce insanlar tarafından bilinmeyen, açıklanmayan bir olayın bilinmesi, açıklanması. devam et

  box Monografi: 1- Aile, köy gibi küçük grupların ya da bir örnek olayın tüm değişkenleriyle derinlemesine bir şekilde incelenmesidir. 2- Bir toplumsal birimin bir devam et

  box Fıtrat: Bir şeyin yaratılırken kazanmış olduğu özellikler bakımından durumu. devam et

  box Anaerkil: Toplumsal yönetim gücünün kadının elinde toplandığı durum. Tüm toplumsal kurum ve kuruluşlarda (aile, devlet, kamu kurumları ve iktisadi işletmeler…) devam et

  box Üst Eşik: Duyu organlarının bir uyarıcıyı duyumsamasının kaybolduğu en yüksek şiddettir. devam et

  box Toplum Sözleşmesi: Toplumu meydana getiren bireylerin yükümlülükleri ve haklarının kökenlerini açıklayan sözleşme. devam et

  box Açımlamak: Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktasına kadar gözden geçirerek anlatmak. devam et