Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Birinci Elden Kaynak Nedir? Birinci Elden Kaynak Hakkında Kısaca Bilgi

Birinci Elden Kaynak Terimi Hakkında Bilgiler

Birinci Elden KaynakSosyal Bilgiler Terimi Olarak Birinci Elden Kaynak:
Geçmişten günümüze kalan ve sanat değeri ne olursa olsun bütün kalıntılar, araç-gereçler, silahlar, çeşitli eşyalar, kitabeler, yıllıklar, tüm yazılı belgeler, paralar, madalyon ve mühürler birinci elden kaynaklardır.

 

  Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri:

  box Para: Karşılığında mal ve hizmet almaya, vermeye ve bunların ekonomik değerlerini takas etmeye yarayan, üzerinde rakamsal değerler taşıyan özel kâğıttan ya devam et

  box Çığ: Dağın yüksek bir yerinde birikmiş büyük kar kütlelerinin yer çekiminin etkisiyle yerinden kopup yuvarlanması ve yuvarlandıkça büyümesiyle oluşan dev k devam et

  box Kavim: Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan, boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu, budun. devam et

  box Kural: Davranışlarımızı düzenleyip onlara yön veren ilkelerdir. devam et

  box Araştırıcı: Araştırma yapan kişi. devam et

  box Kutup: Yer yuvarlağının ekseninden geçtiği var sayılan iki noktadan her biridir. devam et

  box Zaviye: 1. Köşe 2. Küçük tekke. devam et

  box Sansür: Sıkı denetim, çeşitli kavramların çeşitli yollarla kontrol altına alınmasıdır. devam et