Eğitim Sitesi

Birebir Fonksiyon Nedir? Birebir Fonksiyon Hakkında Kısaca Bilgi

Birebir Fonksiyon Terimi Hakkında Bilgiler

Birebir FonksiyonMatematik-Geometri Terimi Olarak Birebir Fonksiyon:
Tanım kümesinin elemanlarını değer kümesinin farklı elemanlarına eşleyen fonksiyon.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box Kartezyen Koordinat Sistemi: Düzlemde, birbirine dik iki doğrunun 0 noktasında kesişerek oluşturduğu sistem. devam et

  box Baş Kat Sayı: Bir polinomda, bir cebirsel ifadede en büyük dereceli terimin kat sayısı. devam et

  box Saniye: 1 dakikalık sürenin altmışta birine saniye denir ve "sn" ile gösterilir. devam et

  box Çeşitkenar Üçgen: Kenarları farklı uzunlukta olan üçgenlerdir. devam et

  box Hekto Litre: Litrenin 100 katına hektolitre denir."hl" biçiminde yazılır. devam et

  box Aritmetik: 1. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi dört işlemin tanımına temel olan tamsayılar kümesinin özellikleri kurulu matematik koludur. 2. Hesaplama ve devam et

  box Pay: Bütünden kaç eşit parça alındığını gösteren sayıdır. devam et

  box İkili: İki nesnenin oluşturduğu sıralı ikilidir. devam et